Taakomschrijving leider kinderprogramma

Tijdens de bouwdagen wordt er met de kinderen van de plaatselijke bevolking een kinderprogramma gedaan. Er wordt gezongen, een bijbelverhaal verteld, een verwerkingsopdracht uitgevoerd en er worden spelletjes gedaan. Het programma duurt ongeveer twee uren en wordt door de deelnemers, onder begeleiding van de verantwoordelijke leider, uitgevoerd. Iedere deelnemer doet minimaal een keer mee met het kinderwerk. Per dag heeft een deelnemer of leider de leiding. Van deze persoon wordt verwacht dat hij of zij vanuit christelijke overtuiging het kinderprogramma van die dag coördineert.

 

Voor het project:

 • het zich eigen maken van de kinderwerkmap. Andere materialen, verslagen van voorgaande jaren en contactgegevens van het kinderwerkteam zijn te vinden onder worldservants.nl/teams;
 • het volgen van de aangeboden trainingen;
 • zich verdiepen in het kinderwerkaspect in het project(land);
 • het maken van een programma voor het kinderwerk en de verschillende dagen verdelen over de deelnemers;
 • in overleg met de hoofdleider de inhoud van de leiderspagina’s op de website over het kinderprogramma vaststellen.

 

Tijdens het project:

 • contacten leggen met de lokale mensen die het kinderwerk organiseren;
 • het begeleiden van de groepjes deelnemers die de dagprogramma’s hebben voorbereid;
 • het beheren van het kinderwerkmateriaal;
 • vorm geven aan het proces van persoonlijke verandering en geloofsgroei bij de deelnemers;
 • een GMG-groepje leiden.

 

Na het project:

 • het maken van een kinderwerkverslag;
 • het verslag bespreken op de projectevaluatiedag en aanwezig zijn bij de overige onderdelen van deze dag.