Taakomschrijving leider kinderprogramma

Tijdens de bouwdagen wordt er met de kinderen van de plaatselijke bevolking een kinderprogramma gedaan. Met het geloof als uitgangspunt, zijn deelnemers vrij om daar een invulling aan te geven die past bij hun eigen talenten. Het programma duurt ongeveer twee uren en wordt door de deelnemers, onder begeleiding van de verantwoordelijke leider, uitgevoerd. Iedere deelnemer doet minimaal een keer mee met het kinderprogramma. Per dag heeft een deelnemer of leider de leiding. Van deze persoon wordt verwacht dat hij of zij vanuit christelijke overtuiging het kinderprogramma van die dag coördineert.

 

Voor het project:

 • Het volgen van de aangeboden trainingen;
 • zich verdiepen in het kinderprogramma-aspect in het project(land);
 • het maken van een globaal programma voor het kinderprogramma en de verschillende dagen verdelen over de deelnemers;
 • in overleg met de hoofdleider de inhoud van de leiderspagina’s op de website over het kinderprogramma vaststellen.

 


Tijdens het project:

 • contacten leggen met de lokale mensen die het kinderprogramma organiseren;
 • het begeleiden van de groepjes deelnemers die de dagprogramma’s hebben voorbereid;
 • het beheren van het materiaal voor het kinderprogramma;
 • vorm geven aan het proces van persoonlijke verandering en geloofsgroei bij de deelnemers;
 • een GMG-groepje leiden.

 

Na het project:

 • het maken van een verslag over het kinderprogrmama;
 • het verslag bespreken op de projectevaluatie en aanwezig zijn bij de overige onderdelen van deze avond.

Materialen, verslagen van voorgaande jaren en contactgegevens van het kinderprogrammateam zijn te vinden onder worldservants.nl/teams;