Lid van de Raad van Toezicht

Plaats binnen de organisatie: 

De raad van toezicht als geheel dient te beschikken over deskundigheid met betrekking tot de verschillende aspecten van het toezicht houden en een evenwichtige spreiding naar kerkelijke achtergrond, specialistische inbreng, leeftijd, geslacht en woonplaats te hebben (artikel 7 lid 8 van de statuten). De leden van de raad van toezicht onderschrijven de grondslag van de stichting en zijn meelevend lid van een christelijke geloofsgemeenschap (artikel 7 lid 4 van de statuten).

Functie-eisen: 

De individuele leden van de raad van toezicht hebben kennis en ervaring in een of meer van de taakgebieden van World Servants Nederland:

  1. de (geestelijke) vorming van de deelnemers;
  2. fondsenwerving, marketing en communicatie;
  3. cultuur en ontwikkelingssamenwerking;
  4. management en organisatie;
  5. financiën en administratie;
  6. personeelsbeleid;
  7. politiek/bestuurlijk.
Contactinformatie: 

Medio 2019 ontstaan twee vacatures binnen de Raad van Toezicht. In verband met de samenstelling van de Raad gaat de voorkeur uit naar kandidaten met een achtergrond in het Voortgezet Onderwijs en een kandidaat met affiniteit met (kerkelijk) jongerenwerk. Wie belangstelling heeft voor deze vacatures kan contact opnemen met voorzitter Harry de Vink via h.devink@live.nl.

Vrijwillig of betaald: 
Vrijwillig