MA116 | Blije gezichten en tranen in Ede

Geplaatst op 21 aug 2016 - 11:21

Be a World Servant is weer terug in Ede. De ontvangst in de Beatrixkerk ging uiteraard gepaard met tranen. 'En veel dankbaarheid voor de bijzondere tijd'

Na aankomst met de bus vanuit Brussel was er een korte bijeenkomst met de groep en inzwaaiers. De groep zong nog een Malawiaans lied, om de band tussen de Beatrixkerk en Malawi meteen maar hoorbaar te maken. Er werd gedankt en gebeden, ook voor de moeilijke tijd die in Malawi aanbreekt vanwege de aanhoudende droogte. 

De bouwprojecten van World Servants bieden jongeren de kans om mee te bouwen aan verandering. Hun inzet tijdens een werkvakantie laat praktisch zien wat de kracht van dienen is. Door samen met een lokale gemeenschap te werken aan een ontwikkelingsproject van een lokale ontwikkelingsorganisatie, veranderen niet alleen de levensomstandigheden voor de hele gemeenschap, maar veranderen ook de jongeren zelf.

In veel Nederlandse kerken is een World Servants-project onderdeel van het jongerenwerk van de kerk. Diaconaat en jeugdwerk lopen zo naadloos in elkaar over en een hele gemeente komt in beweging rond het project. Werkvakanties hebben daardoor een blijvende impact, zowel in Afrika, Azië of Latijns-Amerika als in Nederland.