Maatschappelijke impact

De Return on Investment van een World Servants-project

De identiteit van World Servants wordt gekenmerkt door onze dubbele doelstelling. We beschrijven de impact van ons werk vanuit twee invalshoeken: impact op gemeenschappen in projectlanden en impact op deelnemers in Nederland. De werkwijze van World Servants is erop gericht om een maximale, duurzame impact te bereiken, zowel bij de deelnemers als in de projectlanden.

Al zo lang World Servants bestaat meten we de opbrengsten van projecten in de gemeenschappen, en sinds de jaren '10 meten we ook de impact op deelnemers. Om onze werkwijze verder te verantwoorden hebben we van 2019 tot 2021 een onderzoek gedaan naar het inzichtelijk maken van het maaschappelijke rendement van World Servants voor de Nederlandse samenleving. Dit deden we samen met het Institiuut voor Publieke Waarden.

Maatschappelijk rendement

Maatschappelijk rendement is een onderbouwde methode om maatschappelijke kosten en opbrengsten tegen elkaar af te wegen. De opbrengst van een World Servants-project op het leven van deelnemers blijkt uit hun veranderde kennis en houding na een projectervaring. De impact van World Servants is echter groter. Deelnemers vertalen hun nieuwe inzichten vaak door naar ander gedrag. En daar profiteert de hele samenleving van. We hebben uitgerekend wat de monetaire impact van een project voor Nederland is. Anders gezegd: iedere euro die we als samenleving in een deelnemer investeren, hoe vaak verdienen we die terug?

Gedragsverandering

We hebben vier aspecten geïdentificeerd waarin deelnemers veranderen na hun projectervaring en die te vertalen zijn naar een opbrengst in euro's:

Vrijwilligerswerk

Deelnemers doen meer vrijwilligerswerk omdat ze hebben geleerd dat ze een positieve invloed kunnen uitoefenen in hun woonplaats. Ze gaan bijvoorbeeld aan de slag in de kerk, bij een (lokale) organisatie zoals de voedselbank of helpen mensen in hun naaste sociale omgeving.

Duurzaamheid

Deelnemers gaan zich duurzamer gedragen. Ze eten bijvoorbeeld minder vlees, letten op seizoensproducten bij de boodschappen en gaan zuiniger om met water en energie. Zo hebben deelnemers een lagere CO2-uitstoot dan jongeren die nog geen project hebben meegemaakt.

Geefgedrag

Na hun projectervaring blijken deelnemers meer te investeren in de maatschappij: ze gaan meer geld aan de kerk en andere goede doelen geven.

Professionele ontwikkeling

De invloed van een projectdeelname blijkt ook uit de vaardigheden die deelnemers opdoen voor hun professionele loopbaan. Ze hebben bijvoorbeeld een meer maatschappelijke oriëntatie op studiekeuze en de arbeidsmarkt dan voorheen of zijn doorgegroeid naar een andere functie.

Monetarisatie

De gedragsverandering bij deelnemers is te vertalen naar een financieel plaatje. Er zijn uurtarieven voor de maatschappelijke waarde van een uur vrijwilligerswerk. Duurzaam gedrag zorgt voor een reductie in CO2-uitstoot, die dan niet gecompenseerd hoeft te worden. Geld geven aan goede doelen is een directe maatschappelijke investering. Persoonlijke ontwikkeling is ook meetbaar: deelnemers geven aan dat ze hun huidige baan deels te danken hebben aan de vaardigheden die ze tijdens hun World Servants (leiders-)ervaring hebben opgedaan. Een (klein) deel van hun inkomen valt zo toe te schrijven aan hun projectervaring. Al met al zijn de maatschappelijke opbrengsten van een World Servants-project voor een deelnemer die één projectdeelname heeft €11.178 over een periode van vijf jaar.

Een World Servants-project kost ook geld. Bijvoorbeeld voor de vliegtickets en het verblijf in het projectland, maar ook trainingskosten van deelnemers en leiders en de ondersteuning vanuit Nederland. De bouwkosten komen vooral ten goede aan de ontwikkeling in het projectland. Daarom worden die in deze berekening achterwege gelaten. Het deel van de deelnemersbijdrage dat bijdraagt aan de persoonlijke verandering bij de deelnemer wordt in deze berekeningen gerekend als kosten voor de ontwikkeling van de deelnemer. Gemiddeld is dat een bedrag van €2327.

Het maatschappelijk rendement, berekend als '(Opbrengsten - Kosten)/Kosten)' is zo 3,8. Dat betekent dat de kosten van de persoonlijke ontwikkeling van een deelnemer bij één projectdeelname zich bijna vier keer uitbetalen over een periode van vijf jaar. De ontwikkeling die deelnemers doormaken is zo dus niet alleen waardevol voor hun eigen leven, maar ook voor de Nederlandse samenleving als geheel.

Download het hele onderzoeksrapportMeer over impact op gemeenschappen en deelnemersDownload infographic