World Servants in Myanmar

Myanmar, het voormalige Birma, was jarenlang zeer gesloten. Samen met de Leprazending bouwen we in dit tropische land aan verandering voor mensen die door iedereen verstoten zijn. Juist hen willen we hun waardigheid teruggeven. Een werkvakantie in Myanmar vraagt het nodige van je: maak je klaar voor een primitieve tocht!

Hpa Do

revalidatiecentrum

16 oktober - 31 oktober 2021

Taungoo

prothesewerkplaats

6 augustus - 16 augustus 2021

Htan ta Pin

revalidatiecentrum

2 augustus - 21 augustus 2021

Taungoo

prothesewerkplaats

23 juli - 2 augustus 2021

Mawguyn

revalidatiecentrum

10 juli - 30 juli 2021


World Servants werkt vanaf 2016 samen met The Leprosy Mission. Deze internationale organisatie biedt hulp aan leprapatiënten in verschillende ontwikkelingslanden in Azië. In Myanmar helpt World Servants bij het bouwen van ondersteunende faciliteiten voor deze centra voor leprapatiënten.

Hoofdstad: Naypyidaw
Oppervlakte: 676.578 km²
Aantal inwoners: 56.890.415
Tijdsverschil zomer: 4,5 uur later
Temperatuur zomer: 25-30 graden
Taal: Birmaans
Religie: Boeddhisme
Munteenheid: kyat
Regeringsvorm: parlementaire republiek

Geschiedenis

Myanmar heette voorheen Birma. Door de geschiedenis heen bestond het land uit verschillende koninkrijke en keizerrijken, elk met zijn eigen kenmerken. Ondanks dat deze groepen niet altijd vreedzaam met elkaar samenleefden, is in het huidige Myanmar nog steeds te zien dat dit ver ontwikkelde culturen waren. Je ziet dit bijvoorbeeld in een voorliefde voor letteren, de vele tempels die het land kent en de overtuiging dat mannen en vrouwen gelijkwaardig zijn. 

Vanaf het einde van de 19de eeuw wordt Birma overheerst door de Britten. Eerst als provincie van India, later als eigen kolonie. De Britten hadden veel voordeel van de vruchtbare delta van Birma, die erg geschikt is voor het verbouwen van rijst. Vijfenzeventig jaar lang heerste Groot-Brittannië over Birma en in die periode zorgden de Britten voor grote veranderingen. Door de aanleg van het Suezkanaal kreeg de Birmese rijstindustrie een impuls en groeide de economie. De Britten zorgden ook voor een goedwerkend rechtssysteem, overheidsdiensten en hervormden de samenleving met het invoeren van de scheiding tussen kerk en staat. De gewone Birmese bevolking leed echter onder een sociaaleconomische achterstand ten opzichte van de Britse en Indiase overheersers. Dit wakkerde een algemeen gevoel van wrok aan bij het volk jegens de overheersers en er ontstond een nationalistische beweging.

Na de Tweede Wereldoorlog werd Birma, onder leiding van generaal Aung San, in 1948 onafhankelijk.  Hoewel er een democratisch verkozen overheid aan de macht was, waren er bepaalde communistische groeperingen en etnische minderheden die zich ondervertegenwoordigd voelden en voor hun eigen onafhankelijkheid vochten. Dit was het begin van een conflict dat jarenlang zou duren. In 1962 leidden de spanningen tot een militaire coup. De militaire junta nationaliseerde alles, waardoor de economie sterk verzwakte. Met het invoeren van een eenpartijstelsel en strenge censuur vormde de militaire regering een heuse dictatuur en veranderde het land van een open samenleving in een zeer gesloten land.  De bevolking werd uitgebuit en etnische minderheden gemarginaliseerd. Ook was er op grote schaal sprake van mensenrechtenschendingen. In 1988 kwam het volk in opstand en werden er grote demonstraties gehouden tegen de overheid. Daarbij vielen door politiegeweld zo’n 3000 doden in slechts zes dagen, voornamelijk studenten.

Na de demonstraties van 1988 legden veel westerse landen politieke en economische sancties op, waar Birma zwaar onder leed. Tijdens deze crisis stond Aung San Suu Kyi op, de dochter van generaal Aung San. Zij was een voorvechter van democratie en mensenrechten en de leider van de politiek partij ‘National League for Democracy’. In 1990 won haar partij 80% van de zetels, maar de militaire junta negeerde deze verkiezingen en gaf Suu Kyi jarenlang huisarrest. In 1991 won zij een nobelprijs voor de vrede. Pas in 2010 werd zij vrijgelaten.

In 1989 kreeg Birma een nieuwe naam: Myanmar, omdat Birma te veel deed denken aan de Britse overheersing, volgens de militaire junta. De oppositie was daarentegen juist van mening dat de overheid niet het mandaat had om de naam te wijzigen, omdat de regering niet democratisch verkozen was. Omdat veel etnische minderheden nog altijd de voorkeur geven aan de naam Birma, wordt de naam Myanmar niet door alle landen erkend. Daarom worden beide namen vaak nog altijd door elkaar gebruikt.

In 2011 kwam er na langdurige protesten een einde aan het militaire bestuur en werd er een parlement opgericht. Myanmar kreeg voor het eerst in bijna vijftig jaar een verkozen president en het was de start van hervormingen. Ook werd er na jarenlange binnenlandse strijd een wapenstilstand getekend tussen de regering en zestien gewapende groeperingen. Veel politieke gevangenen kregen amnestie en veel westerse landen hieven hun sancties tegen Myanmar op.

Zie jij jezelf al meebouwen aan verandering in Myanmar?

Ga mee

Het verhaal van...

Ina Veldhuizen is predikant in Doetinchem. Een aantal jaren geleden ging een groep jongeren uit haar gemeente met World Servants naar Malawi. Deze keer vertrok Ina zelf met jongeren naar Myanmar. ‘Een ervaring die va...

Lees meer