Myanmar, het voormalige Birma, was jarenlang zeer gesloten. Samen met de Leprazending bouwen we in dit tropische land aan verandering voor mensen die door iedereen verstoten zijn. Juist hen willen we hun waardigheid teruggeven. Een werkvakantie in Myanmar vraagt het nodige van je: maak je klaar voor een primitieve tocht!


Werkvakanties in Myanmar

Geschiedenis | Politiek & economie | Klimaat & landschap | Cultuur

Vlag van Myanmar

World Servants werkt vanaf 2016 samen met The Leprosy Mission. Deze internationale organisatie biedt hulp aan leprapatiënten in verschillende ontwikkelingslanden in Azië. In Myanmar helpt World Servants bij het bouwen van ondersteunende faciliteiten voor deze centra voor leprapatiënten.

Hoofdstad: Naypyidaw
Oppervlakte: 676.578 km²
Aantal inwoners: 56.890.415
Tijdsverschil zomer: 4,5 uur later
Temperatuur zomer: 25-30 graden 
Taal: Birmaans
Religie: Boeddhisme
Munteenheid: kyat
Regeringsvorm: parlementaire republiek

Geschiedenis

Myanmar heette voorheen Birma. Door de geschiedenis heen bestond het land uit verschillende koninkrijke en keizerrijken, elk met zijn eigen kenmerken. Ondanks dat deze groepen niet altijd vreedzaam met elkaar samenleefden, is in het huidige Myanmar nog steeds te zien dat dit ver ontwikkelde culturen waren. Je ziet dit bijvoorbeeld in een voorliefde voor letteren, de vele tempels die het land kent en de overtuiging dat mannen en vrouwen gelijkwaardig zijn. 

Vanaf het einde van de 19de eeuw wordt Birma overheerst door de Britten. Eerst als provincie van India, later als eigen kolonie. De Britten hadden veel voordeel van de vruchtbare delta van Birma, die erg geschikt is voor het verbouwen van rijst. Vijfenzeventig jaar lang heerste Groot-Brittannië over Birma en in die periode zorgden de Britten voor grote veranderingen. Door de aanleg van het Suezkanaal kreeg de Birmese rijstindustrie een impuls en groeide de economie. De Britten zorgden ook voor een goedwerkend rechtssysteem, overheidsdiensten en hervormden de samenleving met het invoeren van de scheiding tussen kerk en staat. De gewone Birmese bevolking leed echter onder een sociaaleconomische achterstand ten opzichte van de Britse en Indiase overheersers. Dit wakkerde een algemeen gevoel van wrok aan bij het volk jegens de overheersers en er ontstond een nationalistische beweging.

Na de Tweede Wereldoorlog werd Birma, onder leiding van generaal Aung San, in 1948 onafhankelijk.  Hoewel er een democratisch verkozen overheid aan de macht was, waren er bepaalde communistische groeperingen en etnische minderheden die zich ondervertegenwoordigd voelden en voor hun eigen onafhankelijkheid vochten. Dit was het begin van een conflict dat jarenlang zou duren. In 1962 leidden de spanningen tot een militaire coup. De militaire junta nationaliseerde alles, waardoor de economie sterk verzwakte. Met het invoeren van een eenpartijstelsel en strenge censuur vormde de militaire regering een heuse dictatuur en veranderde het land van een open samenleving in een zeer gesloten land.  De bevolking werd uitgebuit en etnische minderheden gemarginaliseerd. Ook was er op grote schaal sprake van mensenrechtenschendingen. In 1988 kwam het volk in opstand en werden er grote demonstraties gehouden tegen de overheid. Daarbij vielen door politiegeweld zo’n 3000 doden in slechts zes dagen, voornamelijk studenten.

Na de demonstraties van 1988 legden veel westerse landen politieke en economische sancties op, waar Birma zwaar onder leed. Tijdens deze crisis stond Aung San Suu Kyi op, de dochter van generaal Aung San. Zij was een voorvechter van democratie en mensenrechten en de leider van de politiek partij ‘National League for Democracy’. In 1990 won haar partij 80% van de zetels, maar de militaire junta negeerde deze verkiezingen en gaf Suu Kyi jarenlang huisarrest. In 1991 won zij een nobelprijs voor de vrede. Pas in 2010 werd zij vrijgelaten.

In 1989 kreeg Birma een nieuwe naam: Myanmar, omdat Birma te veel deed denken aan de Britse overheersing, volgens de militaire junta. De oppositie was daarentegen juist van mening dat de overheid niet het mandaat had om de naam te wijzigen, omdat de regering niet democratisch verkozen was. Omdat veel etnische minderheden nog altijd de voorkeur geven aan de naam Birma, wordt de naam Myanmar niet door alle landen erkend. Daarom worden beide namen vaak nog altijd door elkaar gebruikt.

In 2011 kwam er na langdurige protesten een einde aan het militaire bestuur en werd er een parlement opgericht. Myanmar kreeg voor het eerst in bijna vijftig jaar een verkozen president en het was de start van hervormingen. Ook werd er na jarenlange binnenlandse strijd een wapenstilstand getekend tussen de regering en zestien gewapende groeperingen. Veel politieke gevangenen kregen amnestie en veel westerse landen hieven hun sancties tegen Myanmar op.

Politiek & economie

Myanmar is een dunbevolkt land, met vruchtbare grond en enorm veel potentieel voor landbouw. Ongeveer tweederde van de bevolking leeft van de verbouw van rijst, suikerriet en mais. De geografische ligging tussen China en India, twee grote wereldeconomieën, is  ideaal voor de traditionele rol van regionale handelaar in mineralen, gas en landbouwproducten. De economie van Myanmar is grotendeels afhankelijk van de grondstoffen die het land rijk is, zoals edelstenen en aardgas. Deze grondstoffen worden slechts in kleine mate gewonnen, vanwege een gebrek aan moderne techniek en geld. Daarnaast hebben weinig bedrijven zich gevestigd in Myanmar, door de politieke situatie in het verleden. Door de hervormingen diesinds 2011 zijn doorgevoerd, trekt het land wel meer buitenlandse bedrijven en investeerders en groeit de economie snel.

Volgens de Verenigde Naties leeft 26% van de bevolking onder de armoedegrens. Armoede is onevenredig geconcentreerd op het platteland waar zeventig procent van de bevolking leeft. Slechts 26% heeft elektriciteit, de wegendichtheid is zeer laag en internet en mobiele telefonie is slecht ontwikkeld.

Klimaat & landschap

De kust van MyanmarMyanmar ligt in het zuiden van het continent Azië. Myanmar grenst aan Bangladesh, China, India, Laos en Thailand. In het oosten en westen wordt het land begrensd door de uitlopers van de Hymalaya.

In het landschap zie je veel regenwouden, berggebieden en bossen. Het klimaat in Myanmar is tropisch. Er zijn twee seizoenen: een droogseizoen van november tot en met april en een regenseizoen van mei tot oktober, ook wel de moesson genoemd. Tijdens de laatste twee maanden van het droge seizoen lopen de temperaturen zeer hoog op, waardoor deze periode ook wel wordt aangeduid als een derde seizoen, het hete seizoen. De hoeveelheid regen is per gebied verschillend, zo is het gebied in het midden van het land zeer droog. Deze verschillen in neerslag zijn terug te zien in het landschap. In het centrale, droge gebied van Myanmar komen vooral veel grassen, struiken en cactussen voor. Aan de kust valt meer regen en kom je mangrove-begroeiing tegen. Tevens zijn er veel hoogteverschillen in Myanmar, waardoor er zelfs in het noordelijke deel gebieden zijn met eeuwige sneeuw. Daarnaast kom je in hogere gebieden vooral veel eiken- en dennenbomen tegen. De gemiddelde temperatuur in Myanmar is door het jaar heen zo'n 30 graden. In de hoger gelegen berggebieden zijn dit veel lagere temperaturen. 

Cultuur

De bevolking van Myanmar is de afgelopen dertig jaren gegroeid van 35 miljoen naar 56 miljoen inwoners in 2017. De bevolking van Myanmar is jong. De gemiddelde levensverwachting is ongeveer 66 jaar. Het grootste deel van de bevolking is boeddhistisch (88%), de rest van de bevolking is christelijk (6%) of islamitisch (4%). De afgelopen dertig jaar is het christendom de snelst groeiende religie in het land. Birmaans is de nationale taal in Myanmar. Slechts een klein deel van de bevolking spreekt Engels, in de lokale gemeenschappen spreekt men vooral de eigen talen.