CU115 | Op de terugweg

Geplaatst op 19 jul 2015 - 07:57

Een bericht van de hoofdleider Geert Jeroen:

Hallo thuisblijvers,

Gisteren zijn we begonnen aan onze terugreis. Hoe zijn de afgelopen dagen gevorderd:?,We hebben de gehele benedenverdieping van het gebouw geëgaliseerd, de binnenmuren zijn gemetseld en gestuct. We hebben drie gaten gegraven (30 kub) voor toekomstige fundering. Een hoop zwaar werk dus. Vrijdag hebben we het project afgesloten in het korps. Verschillende mensen hebben hun waardering uitgesproken, zijn er sketches gedaan en werd er heel veel gezongen. Rode draad van de middag was het geloven in wonderen ook anno 2015. Een wonder dat wij als groep gekomen zijn om samen met onze Cubaanse vrienden te bouwen aan een nieuw korps. Voor velen een teken van gebedsverhoring. Een plek waar men Zijn woord groot kan maken en waar men als Leger des Heils van betekenis kan zijn in de buurt.Afgelopen nacht hebben we in een klooster halverwege Cuba geslapen. Vandaag reizen we het laatste stuk naar Havana. Klaar voor de terugreis!


Groet Geert Jeroen
 

De bouwprojecten van World Servants bieden jongeren de kans om mee te bouwen aan verandering. Hun inzet tijdens een werkvakantie laat praktisch zien wat de kracht van dienen is. Door samen met een lokale gemeenschap te werken aan een ontwikkelingsproject van een lokale ontwikkelingsorganisatie, veranderen niet alleen de levensomstandigheden voor de hele gemeenschap, maar veranderen ook de jongeren zelf.

In veel Nederlandse kerken is een World Servants-project onderdeel van het jongerenwerk van de kerk. Diaconaat en jeugdwerk lopen zo naadloos in elkaar over en een hele gemeente komt in beweging rond het project. Werkvakanties hebben daardoor een blijvende impact, zowel in Afrika, Azië of Latijns-Amerika als in Nederland.