MA117 | Aankomsttijd volgens schema

Geplaatst op 28 jul 2017 - 10:08

De Malawigangers beginnen aan hun laatste etappe: met de bus van Brussel naar Utrecht. 

Ze verwachten tussen kwart voor twaalf en twaalf uur aan te komen op het transferium Westraven, Griffioenlaan 1bis 3526 LA Utrecht.

De bouwprojecten van World Servants bieden jongeren de kans om mee te bouwen aan verandering. Hun inzet tijdens een werkvakantie laat praktisch zien wat de kracht van dienen is. Door samen met een lokale gemeenschap te werken aan een ontwikkelingsproject van een lokale ontwikkelingsorganisatie, veranderen niet alleen de levensomstandigheden voor de hele gemeenschap, maar veranderen ook de jongeren zelf.

In veel Nederlandse kerken is een World Servants-project onderdeel van het jongerenwerk van de kerk. Diaconaat en jeugdwerk lopen zo naadloos in elkaar over en een hele gemeente komt in beweging rond het project. Werkvakanties hebben daardoor een blijvende impact, zowel in Afrika, Azië of Latijns-Amerika als in Nederland.