MA123 | En nu nagenieten

Geplaatst op 28 jul 2023 - 11:20

Drechtsteden liep in grote getalen uit om de groep welkom te heten. Hoe dat er aan toe ging lees je hier.

Vol spanning worden ze opgewacht. Vanaf welke kant zou de bus komen? Onder luid gejuich en met mooie spandoeken werd de groep ontvangen. Toen de drone in de lucht hing om het geheel vast te leggen, stormde iedereen naar zijn ouders, vrienden en familie. De eerste verhalen en indrukken worden gedeeld en voor je het weet is de rust wedergekeerd op het kerkplein in Dordrecht. De eerste groep is thuis! 

De bouwprojecten van World Servants bieden jongeren de kans om mee te bouwen aan verandering. Hun inzet tijdens een werkvakantie laat praktisch zien wat de kracht van dienen is. Door samen met een lokale gemeenschap te werken aan een ontwikkelingsproject van een lokale ontwikkelingsorganisatie, veranderen niet alleen de levensomstandigheden voor de hele gemeenschap, maar veranderen ook de jongeren zelf.

In veel Nederlandse kerken is een World Servants-project onderdeel van het jongerenwerk van de kerk. Diaconaat en jeugdwerk lopen zo naadloos in elkaar over en een hele gemeente komt in beweging rond het project. Werkvakanties hebben daardoor een blijvende impact, zowel in Afrika, Azië of Latijns-Amerika als in Nederland.