MA622 | De groep in hun element!

Geplaatst op 29 apr 2022 - 11:25

Het eerste huisbezoek vond plaats en we lezen over de belevenissen van handpoppen Hope en Spirit.

Woensdag is een eerste groep op huisbezoek geweest bij 2 families. Dat ging erg goed en was leuk en interessant. Gisteren ging een groep wandelen naar de rivier met adjunct schoolhoofd John. Prachtige wandeling waarbij John van alles vertelde over de gewassen die geteeld worden, het leven in Malawi en heel veel meer. Het water in de rivier stond hoog door de vele regen van de afgelopen dagen. Het was in alle opzichten een prachtige dag!

Donderdag is er weer verder gebouwd. We hebben stenen aangevoerd voor de metselaars en grond en kapotte stenen om de vakken in de fundering tot de goede hoogte op te vullen en er is ijzer gevlochten voor de ringbalk. We zijn dus goed bezig! In het kinderwerk ging het over het verhaal van de 10 talenten. Elke dag worden de 2 handpoppen gebruikt die Marijke heeft gemaakt: Hope en Spirit. Dit is een groot succes. De kinderen zijn heel enthousiast en vooral van het kleuren krijgen ze niet genoeg.

De bouwprojecten van World Servants bieden jongeren de kans om mee te bouwen aan verandering. Hun inzet tijdens een werkvakantie laat praktisch zien wat de kracht van dienen is. Door samen met een lokale gemeenschap te werken aan een ontwikkelingsproject van een lokale ontwikkelingsorganisatie, veranderen niet alleen de levensomstandigheden voor de hele gemeenschap, maar veranderen ook de jongeren zelf.

In veel Nederlandse kerken is een World Servants-project onderdeel van het jongerenwerk van de kerk. Diaconaat en jeugdwerk lopen zo naadloos in elkaar over en een hele gemeente komt in beweging rond het project. Werkvakanties hebben daardoor een blijvende impact, zowel in Afrika, Azië of Latijns-Amerika als in Nederland.