NE123 | Een normale werkdag

Geplaatst op 18 okt 2023 - 17:09

Een nieuwe dag in Nepal! Lees snel meer over de belevenissen van de groep vandaag.

Een normale werkdag, vandaag. Om half negen startten we op de bouw. De bouwvakkers waren al begonnen. In een mum van tijd was iedereen aan het werk. De werkzaamheden bestonden uit: cement maken, metselen, steiger bouwen en afbreken, en beton aanbrengen voor de lateien boven de ramen. Ook kon er begonnen worden met het schoonschuren van de wanden van het deel dat al gebouwd was. Daarna moesten de binnenmuren voorzien worden van een laagje stucwerk om ze glad te maken. De buitenmuren werden met rollers voorzien van een primerlaag. Dus iedereen kon aan de gang met iets wat ze konden of leuk vonden. Tevens waren er mensen zand aan het zeven. In de loop van de dag wisselden de werkzaamheden.Soms wordt er 'lijntje!' geroepen. Dan moeten er stenen door worden gegeven. We beginnen al aardig de gewoonten van onze gastheren en -dames over te nemen. Er werd geroepen 'lijntje, zestig stenen'. Voordat we helemaal stonden, werden het er vijftig, daarna was er een discussie, moeten er nu nog tien of twintig?

De lunch bestond uit patat (voor de zuiderlingen friet) en een drievoudige sandwich met kip en groenten. Erg lekker. In de middag was er iets minder werk dus dat gaf wat verlichting. Wel kwam er een karwei bij. Dat was het sorteren van een puinhoop. Oude cementzakken met bouwafval, repen marmer (gekleurd steen) en veel plastic. Het plastic en andere kunststoffen gingen in een grote zak. Al het puin en cement gingen in het diepe karrenspoor dat veroorzaakt was door een vrachtwagen. Corine regelde dat en het ging allemaal goed, Corine had de logistiek goed in de hand. Om half vijf gingen we richting de bus. Maar niet voordat er een filmpje werd gemaakt van het werk. Want het past niet meer op de foto.

De sfeer in de groep inclusief de bouwvakkers, is goed (zie foto), veel goede gesprekken. Er wordt gelachen, gezongen, gehuild, gedanst en nog meer gelachen. En het belangrijkste: er wordt gedeeld. Ook met de gezondheid gaat het goed. Voor dit alles zijn we dankbaar.

Vriendelijke groeten uit het dankbare Kathmandu.

De bouwprojecten van World Servants bieden jongeren de kans om mee te bouwen aan verandering. Hun inzet tijdens een werkvakantie laat praktisch zien wat de kracht van dienen is. Door samen met een lokale gemeenschap te werken aan een ontwikkelingsproject van een lokale ontwikkelingsorganisatie, veranderen niet alleen de levensomstandigheden voor de hele gemeenschap, maar veranderen ook de jongeren zelf.

In veel Nederlandse kerken is een World Servants-project onderdeel van het jongerenwerk van de kerk. Diaconaat en jeugdwerk lopen zo naadloos in elkaar over en een hele gemeente komt in beweging rond het project. Werkvakanties hebben daardoor een blijvende impact, zowel in Afrika, Azië of Latijns-Amerika als in Nederland.