NL1021 | Klusser de klus, we hebben de 20 kamers af!!

Geplaatst op 6 aug 2021 - 22:55

De laatste bouwdag met de 'overdracht' in de vorm van een BBQ.

Vandaag was het alweer de laatste bouwdag. De dag dat we per se alle kamers op de crisis opvang/ Parana kort verblijf af wilden hebben en kregen. De dag dat we het klussen afsloten met een BBQ en afscheid namen van onze makkers van deze week.

Deze keer geen uitgebreid verslag maar een paar foto's die deze dag in beeld brengen. Maar wel met een hele mooie opmerking die eigenlijk ons hele project omvat.

Een van de bewoners van de PKV zei tegen haar begeleider: "ik ben dankbaar voor het verfen van mijn muren, maar denk dat ik dat wel weer snel vergeet. Wat ik nooit zal vergeten zijn de mooie gesprekken die ik met hen heb gehad."

Ons project is geslaagd!

Groet Ruben

ps. Dank voor de groetjes! Ze werden en worden gewaardeerd!

De bouwprojecten van World Servants bieden jongeren de kans om mee te bouwen aan verandering. Hun inzet tijdens een werkvakantie laat praktisch zien wat de kracht van dienen is. Door samen met een lokale gemeenschap te werken aan een ontwikkelingsproject van een lokale ontwikkelingsorganisatie, veranderen niet alleen de levensomstandigheden voor de hele gemeenschap, maar veranderen ook de jongeren zelf.

In veel Nederlandse kerken is een World Servants-project onderdeel van het jongerenwerk van de kerk. Diaconaat en jeugdwerk lopen zo naadloos in elkaar over en een hele gemeente komt in beweging rond het project. Werkvakanties hebben daardoor een blijvende impact, zowel in Afrika, Azië of Latijns-Amerika als in Nederland.