NL1421 | We zijn klaar, het is goed...

Geplaatst op 15 aug 2021 - 16:41

Het weekend zit erop. Met nog een laatste bouwdag op zaterdag en een zondag met kerkbezoek en eindfeest komt er (bijna) een eind aan ons project.

Zaterdagochtend mochten we tot half 8 uitslapen. Nog een laatste volle bouwdag. Bouwleider Chris zorgde er samen met assistenten Arye en Femke voor dat de laatste puntjes op de i werden gezet. De foto's in de bijlage laten goed zien wat er allemaal gebouwd is in de afgelopen dagen.

Zaterdagavond was het tijd voor de candlelight. Iedereen mocht gedichten schrijven, die door Douwe werden voorgelezen. Ook waren er drie muzikale inzendingen. Een avond vol humor en plezier was het gevolg.

Zondagochtend splitste de groep zich op, ieder groepje naar een andere kerk. We gingen naar een Baptistengemeente, een PKN-kerk, een Lutherse kerk, een Rooms-Katholieke kerk en een Gereformeerd Vrijgemaakte kerk.

Na de lunch was het tijd voor het kinderfeest/de overdracht. Er stond een springkussen, kinderen konden zich laten schminken en overal in de tuin stonden onze deelnemers om over de tuin te vertellen. Erika en Kim sloten af met mooie woorden. De tuin is nu voor de buurt.

Vanavond gaat iedereen nog druk bezig met de complimentenboekjes; dat wordt schrijven!

Vandaag hebben we de groetjes van de hele week uitgedeeld, bedankt allemaal voor de lieve berichten!

Vrolijke groet,

Namens de hele groep,

Aron de Jong

De bouwprojecten van World Servants bieden jongeren de kans om mee te bouwen aan verandering. Hun inzet tijdens een werkvakantie laat praktisch zien wat de kracht van dienen is. Door samen met een lokale gemeenschap te werken aan een ontwikkelingsproject van een lokale ontwikkelingsorganisatie, veranderen niet alleen de levensomstandigheden voor de hele gemeenschap, maar veranderen ook de jongeren zelf.

In veel Nederlandse kerken is een World Servants-project onderdeel van het jongerenwerk van de kerk. Diaconaat en jeugdwerk lopen zo naadloos in elkaar over en een hele gemeente komt in beweging rond het project. Werkvakanties hebben daardoor een blijvende impact, zowel in Afrika, Azië of Latijns-Amerika als in Nederland.