Procedure aanmelding leiders

  • Aanmelding via worldservants.nl
  • Je ontvangt in 'Mijn World Servants' een vragenlijst waarin jouw ervaring en kwaliteiten op het gebied van leidinggeven en werken in teams en je houding ten opzichte van de World Servants-missie zichtbaar worden;
  • Op basis van de vragenlijst beoordeelt World Servants of je past in het profiel van een World Servants leider. Hierbij wordt gekeken naar leidinggevende capaciteiten, ervaring met het werken in teamverband, geloofsleven, gezondheid en advies van voorgaande hoofdleiders (als je eerder hebt deelgenomen aan een World Servants-project);
  • Als de hoofdleider van het project bekend is, volgt een kennismakingsgesprek met hem/haar;
  • Als de hoofdleider op 1 januari nog niet gevonden is, volgt een kennismakingsgesprek met een World Servants-kantoormedewerker (geldt voor mensen die niet eerder hebben deelgenomen aan een World Servants-project);
  • Op basis van het kennismakingsgeprek wordt bepaald of je kunt deelnemen als leider.
  • Leiders van actiegroepen zijn van harte welkom om zich aan te melden als leider. Hoewel we begrijpen dat actiegroepsleiders het liefst leider worden van het project waaraan hun actiegroep deelneemt, is het niet altijd mogelijk om rekening te houden met deze wens. De samenstelling van het leidersteam op basis van ervaring, persoonlijkheid en 'klik-factor' zijn van cruciaal belang voor de kwaliteit van een project. Daarom zijn deze criteria leidend bij het samenstellen van het leidersteam.