Bouw van Kleuterschool in Almás in 2012

Foto's worden opgehaald...

Blijf betrokken bij de voortgang van het project in Almás


Voorbereiding
Bouwproject
Natraject

Er zijn geen berichten.

Er zijn geen berichten.

Gebruik Kindergarten

Het set-up team van World Servants heeft opnieuw een bezoek gebracht aan de Kindergarten. De school heeft nu deze in gebruik genomen. Het is een mooie ruimte geworden met een vriendelijke uitstraling en wordt met veel inzet gerund.
Op dit moment worden er 35 kinderen opgevangen in de leeftijd van 1,5 tot 6 jaar, verdeeld over 2 groepen.
De oorlog in het oosten van Oekraïne heeft echter veel impact op het dagelijks leven. Door de oorlog zijn de prijzen voor energie en voedsel sterk gestegen (tot 400%). Daarnaast zijn de salarissen van het personeel verminderd. Dit heeft voor de Kindergarten het gevolg dat het gebouw op dit moment niet verder dan 16 graden kan worden verwarmd en de docenten en personeel veel moeten improviseren.
Desalniettemin neemt de gemeenschap haar verantwoordelijkheid om de Kindergarten zo goed als mogelijk draaiende te houden.

Lees meer

Perfecte afwerking

Een enorm gebouw duikt op aan de rechterkant van de weg. Ik herken de foto's van eerdere bezoeken, en ik kan zeggen: dit is een mooi resultaat! Het gebouw en het terrein zien er goed uit. Witglanzende kunststof kozijnen, een zeer mooi hekwerk met ingefreesd tulpenmotief en de speeltoestellen doen een goede leiding van deze kleuterschool vermoeden. Ik wordt verwelkomd door de enthousiaste directrice, mevrouw Sabina Biro. Zij weet wat de kinderen nodig hebben en heeft daarvoor gezorgd met haar team. Het is een jonge meid, maar weet wat ze doet. Ze heeft passie voor haar vak en houdt van kinderen.

Afgelopen december (2013) was de opening van de school. Er zijn 4 leraren begonnen met werken en zijn erg blij om in zo'n mooie omgeving de kinderen op te vangen en voor te bereiden op het basis onderwijs. Er zijn ook nog een aantal mensen aan het werk als ondersteunend personeel. Ik noem bijvoorbeeld een kok, een afwasser, een verpleegster en een soort van concierge. Hij zorgt ervoor dat de verwaring en andere voorziening in orde zijn en blijven.

Er zijn op moment van het bezoek 36 kinderen. De groep die boven opgevangen wordt, zit nu in de keuken te eten. De capaciteit van deze kleuterschool is 50. Er kunnen de komende jaren dus nog meer kinderen per jaar opgevangen worden, maar voor het eerste half jaar is dit een goed begin.

Lees meer