Eigenwaarde, trots en gezien worden.

Project update van 8 april 2021 door Jaco van der Ree


De coördinator in Bangladesh spreekt enthousiast over het effect van de komst van de groep onbeperkt, en de gebouwde centra in Nilphamari en Jaldhaka. De mensen zijn trots en groeien in eigenwaarde.

In de zomer van 2019 heeft World Servants in samenwerking met TLMI twee “Association offices” gebouwd in Nilphamari en Jaldhaka. Het betrof de eerste projecten die door World Servants in het noorden van Bangladesh gerealiseerd zijn in de vorm van een onbeperkt project. De Association offices bouwen we voor mensen die blijvend gehandicapt zijn, voornamelijk door de gevolgen van lepra. In zogenaamde Self-Help-Groups verenigen zij zich, en wat het woord al zegt, bouwen ze hierdoor zelf aan betere leefomstandigheden. Vanuit deze ontwikkeling hebben de SHG’s behoefte aan een goede ruimte en faciliteiten om samen te kunnen komen.

De eerste kennismaking met de leden van de associatie was in het voorjaar van 2018, waar we met ze spraken in geïmproviseerde kantoortjes van plaatstaal of bananenbladeren.

Het is inmiddels voorjaar 2021 en aan het einde van een online meeting (ten behoeve van de de projecten voor 2021 en 2022) vraag ik onze lokale coördinator Suren vraag hoe het op dit moment gaat met de associaties en hun gebouw gebouwd in 2019…. Vanaf dat moment begint Suren enthousiast te praten. Over zichtbaarheid en voornamelijk Identiteit. Doordat ze nu hun eigen “clubhuis” hebben is de zichtbaarheid in niet alleen in de eigen gemeenschappen, maar daar buiten groter geworden en is de trots en eigenwaarde van deze mensen gegroeid. Lokale bestuurders worden ontvangen in een eigen kantoor. Er is nu de gelegenheid om meer leiderschapstrainingen te volgen voor de leden, De locatie is goed bereikbaar, en ook andere organisaties huren nu de ruimte voor het geven van trainingen en opleidingen. Kortom, de groep is zichtbaar, maar wordt ook gezien.

Niet alleen de huidige situatie, maar ook de realisatie van de gebouwen, waarbij de mensen hebben ervaren hoe het was om samen te werken met jongeren uit Nederland, vooral de deelnemers met een handicap, hebben de leden van de associatie als bijzonder ervaren en geeft een extra dimensie aan het eigenaarschap dat ze hebben van “hun” gebouw.

Inmiddels is ook een van de projecten bezocht door Sumon Halder (directeur van TLMI Banglades) samen met medewerkers van TLMI uit Schotland en Whales. De impact van de projecten wordt als groot ervaren en TLMI wil graag meer van deze projecten realiseren.