Domar begint, Debiganj gaat helaas niet door

Project update van 22 juni 2021 door Linda Augustinus-Lourier


In Domar is de gemeenschap voortvarend van start gegaan met de bouw. Iedereen werkt vol enthousiasme mee. Helaas verloopt het in Debiganj een beetje anders dan verwacht.

In Debiganj wilde TLMI-B samen met de Self Help group van start met de bouw. Helaas dienden omwonenden vlak voordat de bouw begon protest in, en kregen zij steun vanuit de lokale overheid. De bouwplaats zou te dichtbij een woonhuis gelegen zijn. De overheid bood een ander stuk land aan, maar wilde dit stuk land niet verkopen aan TLMI-B noch aan de SHG. De voorwaarde voor het bouwen van een centrum is echter een eigen stuk land, dus konden onze partners niet akkoord gaan met het aanbod. Komende tijd zal TLMI-B de SHG helpen om een nieuw stuk land te vinden, dat gekocht kan worden zodat het centrum alsnog gebouwd zal kunnen worden. Omdat dit een tijd kan duren is besloten om nu eerst in een ander dorp te gaan bouwen en het project in Debiganj tot nader order uit te stellen.