Puerto Rico is nog steeds in de ban van WS

Project update van 15 maart 2022 door Anne Veenstra en Jan Vis


Heel Puerto Rico loopt uit voor de voltallige WS groep en is nog steeds enthousiast over wat de groep in 2018 heeft neergezet.

Het was een warm onthaal, zoals altijd. De hele school werd per klas in de rij gezet en we werden heel enthousiast welkom geheten. Diverse liederen volgenden en natuurlijk ook een aantal toespraken van “belangrijke” personen. De kinderen waren in de veronderstelling dat de hele WS groep uit 2018 zou verschijnen maar dat was een kleine teleurstelling. Maar goed ze waren erg blij ons te zien en het enthousiasme was er niet minder door.

De klaslokalen die in 2018 zijn gebouwd stonden er prachtig bij en waren volop in gebruik. Het aantal kinderen is intussen gestegen van 187 naar 205 kinderen en de groei is er nog niet uit. Puerto Rico groeit nog steeds doordat mensen vanuit andere provincies zoals Potosi en Beni naar hier komen. De huidige klassen zitten behoorlijk vol. Aantallen van ver boven de 30 is eerder regel dan uitzondering. De overheid stelt echter geen extra leerkrachten beschikbaar en ze moeten het voorlopig met 8 leeraren blijven doen. Wat we hoorden was dat met name het lerarenteam door het project een hechter team is geworden. Hierdoor is naar hun mening de kwaliteit van het onderwijs verhoogt.

Ook de lokale bevolking plukt de vruchten van het project doordat de kinderen goed onderwijs kunnen krijgen. Toen we vroeg wat hun was bij gebleven van het project antwoordde iemand “het melken van de koeien”. Door projectleden. Ook aan de inbreng van de groep in het onderwijs hadden ze goede herinneringen. Een van de leraren toonde trots de gitaar die door de groep was achtergelaten en gebruikte die vol enthousiasme bij het begeleide van de liederen die de kinderen zongen.

Naar de toekomst kijkend zouden ze graag nog een keer door WS geholpen willen worden, want door de groei en de nog te verwachten groei is het geen overbodige luxe om er minimaal 2 en het liefst 4 klaslokalen bij te bouwen. Ze zien dan ook erg uit naar een hernieuwde samenwerking met een WS groep.