Dubbel zo veel leerlingen

Projectupdate van 2 februari 2015 door Cor Bakker en Gerlof Puppels


De school in Zugiligu is in gebruik sinds april 2014. Direct na het afronden van de afbouw werkzaamheden is de school in gebruik genomen. Het aantal leerlingen is het afgelopen jaar verdubbeld (van 200 naar 400, waaronder veel meisjes). Dit komt met name door de toestroom van leerlingen uit de omgeving van het dorp.
Door enerzijds het samen bouwen van de groep met de gemeenschap en anderzijds een kwalitatief goed schoolgebouw, is de betrokkenheid van de gemeenschap bij het onderwijs enorm gegroeid. In het district staat Zugilligu nu nadrukkelijk op de kaart en is er de toewijzing van 2 nieuwe docenten door het ministerie van onderwijs.
Na de uitvoering van het project door AGREDS en World Servants hebben ook andere NGO's dit project ondersteund door bijvoorbeeld het leveren van leermiddelen en een mogelijke uitbreiding van het complex met nog een schoolblok.