Ziekenhuis wordt goed gebruikt maar er zijn ook uitdagingen

Evaluatie bezoek van 6 februari 2016 door Jan van der Leest


Ingang ziekenhuisOude ziekenhuis zaalBehandelkamerApotheekReceptieOude behandelkamerOude ziekenhuis gebouwOude infrastructuur ziekenhuisBouwplaats nieuwbouwZiekenhuis zaal

De delen van het ziekenhuis die gebouwd zijn met steun van World Servants verkeren in goede staat. Hier vind je de spreekkamers, operatiekamer, kraamafdeling en kamer voor sterilisatie.
In het centrale deel vinden we de wachtruimte en de receptie, laboratorium en apotheek.
In de andere vleugel zijn de afdelingen ICU en radiologie te vinden.
De oude en kleine polikliniek is uitgegroeid tot het kantoor van de financieel manager. Gebouwen en het terrein zijn goed onderhouden. Ook de binnenkant van het ziekenhuis is schoon en netjes.
Nieuwe apparatuur voor de OK, het laboratorium en de ICU zijn gekomen waardoor het niveau van de diensten die het ziekenhuis aanbied zijn verbeterd. Bijna al het personeel, met uitzondering van 3 personen, wordt gehuisvest op het terrein.
Patiënten geven aan dat het ziekenhuis ruim, schoon en niet overvol is. Ze krijgen goede aandacht.

Maar er zijn ook uitdagingen.
Het is zeer moeilijk om een ​​Christelijke arts aan te trekken. Ze eisen een hoger salariss die het ziekenhuis niet kan bieden. Een tijdje was er geen arts, zodat het aantal patiënten daalde.
In het verleden was het gemiddelde tussen 30 en 70 patiënten per dag. Nadat Dr. Bhagya werd benoemd in September 2015 zit er weer een stijgende lijn in.
Omdat het een “Mission Hospital” is denken de mensen dat de diensten (bijna) gratis zijn. In andere (overheid of privé) ziekenhuizen liggen de kosten voor een consult tussen de Rs. 150-200.

Het ziekenhuis heeft geprobeerd om de vergoeding te verhogen maar hebben het daarna weer verlaagd omdat de gemeenschap protesteerde en het aantal patiënten afnam. Uit een enquête uitgevoerd door het management leerden ze dat de beschikbaarheid van een arts van cruciaal belang is.
Ze kunnen niet concurreren met de grote ziekenhuizen in Belgaum en gecontracteerde diensten aanbieden voor de overheid is een groot risico omdat de betaling erg traag / moeilijk is. Dat zijn financiële risico's die zij niet kunnen nemen.
Inkomsten en uitgaven zijn in balans maar ruimte voor het verhogen van de salarissen van het personeel, dat al vrij laag is, is er niet.
Een ander probleem is het risico op het krijgen van een aanklacht in het geval van storingen en fouten.
Alleen diensten met gekwalificeerd personeel wordt aangeboden. Daarom wordt de kraamafdeling niet gebruikt omdat het ziekenhuis geen gynaecoloog heeft.

Algemene conclusie: hoewel er uitdagingen zijn, is dit ziekenhuis nog steeds op de juiste plaats want het is het aanbieden van basisgezondheidszorg en specialistische zorg voor een prijs die betaalbaar is voor de mensen die in de omliggende gemeenschappen wonen.
Verdere stappen kunnen zijn het aantrekken van andere specialisten die diensten aanbiedendie in het bijzonder nodig zijn voor dit gebied. Dermatologie is een goed voorbeeld daarvan. Als deze specialist komt zullen ongeveer 60 patiënten langskomen voor een consult.
Het zou ook helpen om het gebruik van de beschikbare ruimte het ziekenhuis te optimaliseren.