Super positieve sfeer in Echikankheni!

Project update van 23 november 2019


Afgelopen November hebben 3 collega’s een bezoek gebracht aan de school en ze waren ontzettend enthousiast over wat ze daar gezien hebben.

Theunis Sjoerd, Robin en Tom vertellen:
"We werden heel hartelijk ontvangen in Echikankheni. De dankbaarheid voor de bijdrage van World Servants in deze gemeenschap is erg groot, doordat hier veel is gedaan: met de komst van de groep zijn er nieuwe klaslokalen gebouwd, maar ook lerarenwoningen, latrines en een Girls Changing Room. Door de goede voorbereiding van CCAP en daarna de samenwerking met de World Servants groep uit Doetinchem is deze gemeenschap enorm veranderd. Ze hebben het enthousiasme behouden en hebben na vertrek van de groep zelf verder doorgebouwd aan een aantal lerarenwoningen. Hierdoor konden er meer gekwalificeerde leraren worden aangetrokken zodat de kwaliteit van het onderwijs verbeterd. Er gaan veel kinderen naar school en de gebouwen waar de groep aan heeft gewerkt worden goed gebruikt.

Je merkte aan alles dat de mensen op een positieve manier met elkaar om gaan. De kinderen luisterden goed naar de docenten en hadden ze veel plezier met elkaar. Tijdens de meeting met de gemeenschap droegen de kinderen bijvoorbeeld een aantal gedichten voor, werd er veel gedanst en werd er zelfs een toneelstukje opgevoerd waarin duidelijk naar voren kwam dat het belangrijk is om je kinderen naar school te sturen en ze goed te behandelen (bijvoorbeeld niet slaan). Echt heel positief om te zien!

Ook vertelden een aantal meiden dat ze door de bijdrage van de groep naar de middelbare school konden gaan om verder te leren. CCAP is nu aan het kijken of er mogelijkheden zijn om deze meiden nog een praktische opleiding te laten doen zodat ze met wat ze geleerd hebben ook een baan kunnen vinden. “