Verandering in Kkungu

Project update van 18 april 2023


De school wordt goed gebruikt en de gemeenschap bouwt voort aan toekomstplannen

In 2019 was er voor het eerst een groep World Servants in Uganda. De bestemming was Kkungu. Het schoolgebouw dat hier gerepareerd is, wordt goed gebruikt! De kleuterklassen zijn mooi aangekleed, met muren, stoelen en bankjes in fleurige kleuren geschilderd, de wanden vol posters en tekeningen, die kinderen woorden leren, of informatie over dieren, kledingstukken, fruit, lichaamsdelen, transportmiddelen, familieleden, etc. Op één van de posters aan de wand stonden ‘magische woorden’ geschreven: bedankt, mag ik, alsjeblieft, excuses, sorry. Elders was te lezen: ‘geweldige dingen beginnen hier’.

Ook buiten ziet het terrein er mooi uit. De tuin is goed onderhouden en de gemeenschap heeft een speelplaats aangelegd, met een klimrek en schommels. Aan de andere kant zit de basisschool. Daar staan in de tuin diverse bordjes die leerlingen en leraren herinneren aan: ‘geweld is slecht’, ‘voorkom vroeg trouwen’, ‘kinderarbeid is slecht’, ‘steek de weg voorzichtig over’, ‘delen is zorgen voor een ander’, enz. Op de buitenmuren van de basisschool is informatie te vinden over spelling, grammatica, woorden, maar ook de risico’s van storm en sterke wind.

Drie lokalen van de basisschool zijn verdeeld door houten wanden, die eruit gehaald kunnen worden om een grote ruimte te creëren voor dorpsvergaderingen. De directrice legde uit: “Het dorp kan het gebouw gebruiken, terwijl de kinderen in een geschikte omgeving kunnen leren. De school heeft ook geschoold personeel ontvangen, zoals docenten.”

Het aantal leerlingen neemt toe. Er wordt middelbaar onderwijs opgezet en de school wil lunch aanbieden, waarvoor ze zelf gewassen verbouwen. Veel leerlingen krijgen thuis niet regelmatig te eten. “Ze komen niet alleen voor onderwijs. Ouders hechten weinig waarde aan onderwijs. Je moet een ouder ervan overtuigen om hun kinderen naar school te sturen, aangezien zij zelf ook kunnen overleven zonder onderwijs. Voorheen bestonden de vloeren op school uit zand en stof, net als thuis. Nu is het op school anders dan thuis. Als er geen lunch is, verlaten leerlingen school eerder. Als er een speelplaats is, willen kinderen graag komen.”

Hoewel de aangelegde betonvloeren de nodige gaten vertonen, heeft de renovatie van deze school een groot verschil gemaakt. “De kinderen zien er nu netjes uit. Ze werden eerst snel vies, want de lokalen waren stoffig. De omgeving is verbeterd. Docenten wouden niet komen, maar nu is er concurrentie onder docenten om hier te komen.”

“Door de aanwezigheid van het team zijn de dorpsbewoners zich gaan realiseren dat blanke mensen ook kunnen werken. Zij dachten dat jullie niet kunnen werken. Blanken kunnen zand en water dragen. Dit had een impact. Ze realiseerden zich eveneens dat zij zelf ook anderen thuis kunnen helpen. Het is goed om te helpen, lief te hebben, te dienen. Levens zijn veranderd. Kinderen hebben meer zelfvertrouwen gekregen en hebben geleerd hun hoofd hoog te houden. Bedankt voor jullie inzet. Jullie hebben de school en omgeving echt veranderd.”