Op bezoek in Mboboli

Project update van 11 maart 2020 door Jan-Paul Apon en Anno Pot


In maart bezochten de Set-uppers opnieuw Mboboli om te kijken hoe het gebouw erbij staat

In de zomer 2019 is in Mboboli de bestaande school uitgebreid met extra schoollokalen (een blok van 2 lokalen) en een lerarenwoning. In maart 2020 hebben de Set-uppers Jan Paul Apon en Anno Pot, vergezeld door Kim van der Molen van het kantoor, Mboboli bezocht hoe het nu gaat en of het gebouw goed gebruikt wordt.

In Mboboli loopt dat voortreffelijk. De mensen zijn tevreden met het resultaat en de gemeenschap zorgt goed voor de gebouwen die World Servants daar heeft neergezet. We verwijzen graag naar het gemaakte filmpje met uitleg van Jan Paul en nog een filmpje met het gebouw goed in beeld. We zijn erg tevreden met de manier hoe men in Mboboli het gebouw gebruikt en over de positieve gemeenschapszin daar. De gemeenschap is echt gemotiveerd om zelf verder te werken aan ontwikkeling, zo hebben ze een keuken en nieuwe toiletten gebouwd. Ook zijn ze een van de lerarenwoningen aan het uitbreiden. Het is bijzonder om te zien dat door de World Servants projecten van de afgelopen jaren het hele dorp is getransformeerd.