Klaslokalen goed in gebruik

Project update van 1 mei 2023 door Jan-Paul Apon, Anno Pot en Michael Tembo


Op 10 maart 2023 hebben de Set-Uppers Jan Paul Apon en Anno Pot samen met coördinator Michael Tembo Makopa bezocht om te kijken wat de status is van het gebouw en of het goed gebruikt wordt. Ook is het project ge-evalueert.

Het gebouw staat er erg netjes bij. Helaas was er geen terugkoppeling van de ouders en vertegenwoordigers van het dorp. Die waren niet aanwezig. We spraken met de headteacher en één van de leerkrachten. Er zijn nog wat kleine zaken die nog aangepakt moeten worden en dat zal Michael later met de headteacher bespreken. Het ontbreekt deze headteacher helaas aan daadkracht en er is een afwachtende houding. We denken dat het ook te maken heeft dat dit project erg dicht bij de stad Mkushi was en om die reden anders liep dan de projecten in de dorpjes ver van de stad. Daar treffen we meer gemeenschapszin aan en betrokkenheid. Dit ontbrak ook bij de bouw zelf, al staat er een prima gebouw wat ook goed gebruikt wordt.

In 2022 waren er nog 361 leerlingen op deze school en dat is nu 405 geworden. De school is inmiddels uitgebreid met een pre-school en het is ook duidelijk dat meer ouders hun kinderen naar deze school brengen. In die zin voldoet het volledig aan de verwachtingen die we stellen aan het bouwen van een school en dat is en blijft fantastisch om te zien.

Ook de geplaatste pomp wordt goed gebruikt door de mensen in de omgeving. Wat helemaal past bij de houding van de plaatselijke bevolking en het ontbreken van daadkracht is dat er (nog) geen plan is voor het onderhoud van de pomp. Het wordt volop gebruikt, maar wat als er onderhoud nodig is en iets vervangen moet worden. Wie gaat dat betalen? Wij hebben Michael gestimuleerd om hier met de bevolking over na te denken.