Nieuwe klaslokalen in Twatasha heel welkom!

Project update van 17 mei 2022


Door omstandigheden kon het set-up team uit Nederland Twatasha niet bezoeken en dus is projectcoördinator Michael alleen op bezoek gegaan.

Nieuwe klaslokalen zijn enorm welkom in Twatasha. Hoofd van de school Elizabeth Banda legt uit waarom:

"Ik ben Elizabeth Banda, hoofd van de school in Twatasha. Ik werk al lange tijd met veel plezier op deze school. Samen met de andere leerkrachten probeer ik zo goed mogelijk invulling te geven aan ons school-motto: ‘education for a bright future’. Het aantal leerlingen groeit ieder jaar. We hebben nu ruim 600 leerlingen in 8 groepen. We maken gebruik van de klaslokalen die World Servants in 2008 heeft gebouwd. Daarnaast hebben we twee kleine, lokaal gebouwde, klaslokalen. Die zijn eigenlijk te klein voor de grote groepen leerlingen, maar het is beter dan in de open lucht les geven. Met de uitbreiding van de school kunnen we de groepen meer ruimte bieden, waardoor er meer rust en regelmaat ontstaat. Dat zal de kwaliteit van ons onderwijs heel erg ten goede komen."