"Nu hoeven we geen lokalen meer te delen"

Project update van 7 maart 2023 door Jan-Paul Apon, Anno Pot en Michael Tembo


School wordt goed gebruikt en voorziet in behoefte.

Op 7 maart 2023 zijn we als Set-uppers samen met Michael Tembo in Lilanda geweest om te kunnen beoordelen hoe de ontwikkelingen, sinds de bouw in 2019, zijn geweest. De laatste keer van ons bezoek was in maart 2020, door Covid en andere omstandigheden zijn we in de tussenliggende jaren niet geweest.

Het blijkt dat ze de school volop gebruiken. We hadden een meeting met leerkrachten, headteachter en vertegenwoordigers van de school, inclusief moeders en vaders van kinderen die schoolgaand zijn. Men is heel tevreden met de uitbreiding. Er wordt nu lesgegeven tot en met grade 7. Gezien de hoeveelheid kinderen, iets meer dan 400, zouden ze graag zien dat ze in aanmerking komen voor uitbreiding. We hebben aangegeven dat ze daar dan een aanvraag voor moeten indienen en aangeven wat hun visie en doel daar precies mee is. Zo kan World Servants dan beter beoordelen of ze in aanmerking komen voor een vervolg.

Het onderhoud van de school kan beter. We hadden in 2020 duidelijk het gevoel dat er niet zoveel gemeenschapszin was. Dat lijkt nu iets beter. Er is welliswaar niet echt ontwikkeling bij de school, maar de in het dorp aanwezige Health Post is sinds een jaar geopend. Deze heeft jarenlang leeggestaan en werd nooit gebruikt. Het gebouw was ook opgeknapt. Iets waardoor het ons een gevoel geeft dat er wel iets veranderd is. Zie verder de foto's en het filmpje wat we daar opgenomen hebben.