Sierra Leone, bekend om de prachtige tropische stranden, werd zwaar geraakt door de ebola-epidemie in 2014 en lijdt mede daardoor nu onder een economische crisis. Reis met World Servants naar dit geweldige land en werk samen met Cotton Tree Foundation aan beter onderwijs voor de kinderen in Sierra Leone.


Werkvakanties in Sierra Leone

Geschiedenis | Politiek & economie | Klimaat & landschap | Cultuur

Vlag van Sierra Leone

Al sinds 2009 werkt World Servants in Sierra Leone samen met de Cotton Tree Foundation. De eerste jaren werden de bouwprojecten in samenwerking met Woord en Daad uitgevoerd. Vanaf 2011 organiseert World Servants zelf projecten samen met de Cotton Tree Foundation. 

Hoofdstad: Freetown
Oppervlakte: 72.300 km²
Aantal inwoners: 6.163.195
Tijdverschil zomer: 2 uur
Gemiddelde temperatuur: 25 graden
Taal: Engels
Religie: islam en christendom
Munteenheid: leone
Regeringsvorm: presidentiële republiek

Sierra Leone ligt in West-Afrika, tussen Guinee en Liberia, aan de kust van de Atlantische Oceaan. Het land staat vooral bekend om zijn indrukwekkende geschiedenis, maar het heeft veel meer te bieden. Met de mooie stranden is het een aantrekkelijke plek voor toeristen. 

Geschiedenis

In 1462 ontdekten de Portugezen het schiereiland waarop de huidige hoofdstad Freetown is gevestigd. Ze noemden het schiereiland Serra Leão (vertaald: leeuwenbergen), omdat de vorm hen deed denken aan een leeuw. Het land Sierra Leone zoals we het nu kennen, ontstond pas in 1896. De Portugezen startten toen de handel tussen Europa en West-Afrika. Zij ruilden met de Sierra Leoners keukengerei voor ivoor en goud. Helaas werd deze handel al snel vervangen door de slavenhandel. De behoefte aan arbeiders in Amerika stimuleerde de handel in mensen en Sierra Leone vormde een belangrijk handelscentrum. Na de afschaffing van de slavernij werd het schiereiland Sierra Leone een Britse kolonie én de plaats waar bevrijde slaven naar terug konden keren. Grote groepen Afrikanen, die vanuit heel West- en Centraal-Afrika geronseld waren, kwamen in Sierra Leone terecht. De stad Freetown dankt zijn naam aan deze bevrijde slaven.

In de 17e eeuw kwamen Afrikaanse moslims vanuit het noorden het land binnentrekken. Twee eeuwen later is de islam de voornaamste religie van Sierra Leone.

Aan het einde van de 19e eeuw begon Groot-Brittannië met de kolonisatie van de binnenlanden van Sierra Leone. De kolonisten introduceerden Brits onderwijs en het christendom. In de 19e en 20e eeuw was het land rustig en stabiel. Sierra Leone werd in 1961 onafhankelijk. Het land behield wel het Britse onderwijssysteem en Engels bleef de officiële taal. Na de onafhankelijkheid volgde een periode vol onrust, uitmondend in een rebellenstrijd in de jaren negentig van de vorige eeuw. Het rebellenleger Revolutionair Verenigd Front (RUF) vocht tegen het regeringsleger. De rebellen ontvoerden en ronselden naar schatting twintigduizend kinderen om als kindsoldaat te vechten. Deze burgeroorlog werd voor een deel gefinancierd door een illegale diamantenhandel. Een kwart van de bevolking moest vluchten voor het oorlogsgeweld. In 1999 viel het People’s Army van de RUF de hoofdstad Freetown aan en begon een terreurcampagne, genaamd Operation No Living Thing. Deze campagne spreidde zich uit over het gehele land. Er vielen in deze tijd meer doden dan in de acht jaar burgeroorlog bij elkaar. In 1999 werd een vredesverdrag gesloten en kwamen er VN-troepen naar het land. Het RUF legde echter pas in 2002 daadwerkelijk de wapens neer, nadat ze nog een tijd lang bleven strijden om de diamantmijnen.

Toen het land eindelijk hersteld leek te zijn van de burgeroorlog, brak in 2014 ebola uit. Dit legde het openbare leven twee jaar lang volledig plat. Toeristen bleven weg, internationale handel was niet meer mogelijk en de economie stortte volledig in. In november 2015 werd het land officieel ebolavrij verklaard en kon het normale leven langzaam weer opgepakt worden. 

Politiek & economie

Na de burgeroorlog werden er verkiezingen gehouden. Over het algemeen wordt er goed samengewerkt door de verschillende partijen en wordt er gestreefd naar nationale stabiliteit en economische vooruitgang. Voor de burgeroorlog was landbouw de belangrijkste economische activiteit, vooral voor binnenlandse consumptie. De belangrijkste exportproducten waren diamant, ijzererts en goud. Door de oorlog is er veel verwoest, waaronder ook de infrastructuur, scholen, fabrieken en mijnen. Door de burgeroorlog was Sierra Leone gezakt naar de laatste plaats op de Human Development Index, een lijst die de situatie aangeeft op het gebied van alfabetisering en gezondheidszorg. Nu werkt het grootste deel van de bevolking in de landbouw. Het belangrijkste exportproduct is diamant. De economie van Sierra Leone laat een gestage stijging zien. Het land gaat langzaam maar zeker vooruit en er wordt hard gewerkt aan de infrastructuur. Handel wordt voornamelijk gedreven met de Verenigde Staten, Groot-Brittannië en de Benelux.

Klimaat & landschap

Het landschap van Sierra Leone is gevarieerd. In het westen heeft het land een kustlijn van zo’n vierhonderd kilometer lang. Dit is aantrekkelijk voor toeristen, maar fungeert ook als een natuurlijk bron van grondstoffen. Achter de kustlijn liggen mangrove moerassen en regenwouden. Ook kent het land veel landbouwgrond. In het oosten zijn er bergen te vinden, waarvan Mount Bintumani de hoogste is (1948 meter). Het klimaat is tropisch, met twee seizoenen die veel invloed hebben op de landbouw. Er is een regenseizoen van mei tot november en een droog seizoen van december tot mei. Tijdens het droge seizoen is er ook een zogenoemde harmattan: een koele droge wind die vanaf de Sahara waait. 

Cultuur

Sierra Leone kent zo’n vijftien tot twintig verschillende etnische groeperingen. Elke groepering heeft zijn eigen taal, maar de meeste mensen spreken Mende, Temne of Krio. Engels is de officiële taal die gesproken wordt in scholen en binnen de overheid. 

Het land kent een gelaagde maatschappij, waarbij afstammelingen van oorlogshelden of inheemse jagers die oorspronkelijk het land bevolkten, tot de traditionele elite behoren en veel land bezitten. Wanneer iemand landbouwgrond wil kopen moet hij daarvoor eerst toestemming krijgen van de oudste van zo’n elitaire familie. 

Sierra Leoners zijn zeer vriendelijk en beleefd. Vooral in de stedelijke gebieden hecht men veel waarde aan nette kleding en uiterlijk. Men groet elkaar beleefd en oudere mensen worden gerespecteerd. Ook is men zeer gul en gastvrij, en word je snel uitgenodigd voor een maaltijd. Rijst, cassave en zoete aardappel worden veel gegeten en vis is in dit kustland een belangrijker onderdeel van de maaltijd dan vlees. Palm wordt veel gebruikt in het dagelijks leven. Er wordt olie, wijn, zeep, fruit en noten van gemaakt maar palm wordt ook gebruikt om daken mee te bedekken. 

60% van de bevolking is moslim, zo’n tien procent is christen en de rest hangt inheemse religies aan. Deze cijfers zeggen niet alles. Veel mensen gaan namelijk op zondag naar de kerk, maar blijven vasthouden aan hun inheemse rituelen door bijvoorbeeld offers te brengen aan voorvaderen.