Bouw van Klaslokalen in Dibiyya in 2012

Foto's worden opgehaald...

Blijf betrokken bij de voortgang van het project in Dibiyya


Voorbereiding
Bouwproject
Natraject

Er zijn geen berichten.

Er zijn geen berichten.

Leraren met groene vingers

Wanneer het schoolhoofd terugblikt op het project dat in Dibiyya heeft plaatsgevonden, noemt hij dat de goede onderlinge samenwerking tussen de deelnemers hem het meeste is bijgebleven. De lokale gemeenschap heeft hier veel van geleerd en zouden hier volgens het schoolhoofd een voorbeeld aan mogen nemen.

De school heeft voor veel vooruitgang gezorgd. Zo zijn er volgens één van de leraren, Foday I Turay, minder leerlingen die vroegtijdig met school stoppen.

Op dit moment is er in Dibiyya geen Senior Secondary School (SSS: school voor leerlingen tussen 15-18 jaar). Alleen de Junior Secondary School (JSS: school voor leerlingen tussen 12-15 jaar) wordt gegeven in de klaslokalen die door World Servants zijn gebouwd. Vijf leraren zijn bezig om hun bevoegdheid te halen voor de SSS. De partnerorganisatie CTF maakt dit financieel mogelijk en houdt de voortgang bij. De school heeft het voornemen om in het schooljaar van 2018/2019 het eerste academische jaar van de Senior Secondary School te starten.

Het schoolhoofd geeft aan dat het niveau van de leerlingen naar tevredenheid is. Zo is in het schooljaar 2015/2016 76% van de jongens geslaagd en 78% van de meisjes. De slagingspercentages van het schooljaar 2016/2017 zijn nog niet binnen. Nadat de leerlingen de JSS hebben afgerond, zijn ze voldoende onderlegd om naar de SSS door te stromen. Bijna alle leerlingen gaan dan ook verder met de SSS. Veel van hen zijn erg dankbaar voor het onderwijs dat ze hebben ontvangen op het JSS.

De omgeving van de school wordt goed onderhouden. Vanaf dit jaar is er een schooltuin aangelegd. De school wordt nu dan ook omgeven door allerlei gewassen. Het zijn de leraren die de tuin bijhouden. Het voedsel dat uit de tuin komt, is bestemd voor zowel de leraren en hun gezinnen als voor de leerlingen van de school.

Het schoolgebouw ziet er prima uit, wel moet er binnenkort weer wat onderhoud worden gepleegd door het gebouw weer in de verf te zetten.

De klassen bestaan uit 50-60 leerlingen en er zijn zes leraren die voor de klas staan. Elke leraar geeft zijn eigen vak. Daarmee is er geen individuele leraar voor de verschillende jaarlagen (JSS1, JSS2, JSS3). Aangezien er op dit moment nog niet les wordt gegeven op SSS-niveau en er dus nog drie klaslokalen niet gebruikt worden, heeft het setup-team de vraag gesteld of het ook mogelijk zou kunnen zijn om de klassen te splitsen. Dit zodat de leraren aan 30 leerlingen tegelijk les geven in plaats van aan 60. het schoolhoofd gaat deze mogelijkheid onderzoeken.

De relatie tussen de partnerorganisatie CTF en het schoolhoofd en de andere leraren is goed. De leraren zullen vanaf heden gaan werken met de scorekaarten die CTF heeft ontwikkeld. Deze scorekaarten zullen helpen om de tevredenheid van de leraren te kunnen meten.

Lees meer

Mooie gebouwen in Dibiyya

Zaterdag 19 maart 2016 hebben wij Dibiyya bezocht. In het dorp staan nu, naast een door een andere organisatie gebouwde kliniek, nu vier andere gebouwen die door de deelnemers van World Servants van de grond zijn gekomen:

1. Nurses Quarter,
2. JSS (Junior Secondairy School)
3. SSS (Senior Secondary School)
4. Teacher houses

Zoals je op de foto's kunt zien, staan de gebouwen er goed bij en worden ze allemaal tot tevredenheid benut.

Ook is er in een huis een GSM-laadstation geïnstalleerd waar de mensen tegen een kleine vergoeding hun GSM kunnen opladen.

Er is wel zorg over de leerlingaantallen van de JSS. Het probleem in Sierra Leone is dat er te weinig gekwalificeerde leerkrachten zijn. Ook moet veel moeite gedaan worden om de Senior Secondairy School van de grond te krijgen.

Al met al een geweldige prestatie vanuit Nederland!

Lees meer
Gebied
Partner

Private Bag 205
Freetown
Sierra Leone
+232 22 23 68 02
ctfmj@yahoo.com

CTF

Sinds 2007 werkt World Servants samen met de Cotton Tree Foundation (CTF) in Sierra Leone. De organisatie richt zich op de verbetering van de landbouw en het onderwijs in het land. Daarnaast is ook de ontwikkeling van het bedrijfsleven een belangrijk uitgangspunt in de werkwijze van CTF.

Met name in het noorden en het westen worden er projecten ondersteund, zo ook door World Servants. De armoede op het platteland is daar erg hoog: maar liefst 78% leeft hier onder de armoedegrens. Goed onderwijs zou dus helpen om in ieder geval de toekomst van de volgende generaties perspectief te bieden.

Er wordt aandacht besteed aan de kinderen, de ouders, leraren en het management van een school. De programma’s gaan over het bijbrengen van het belang van familie, en gelijkheid wat betreft geslacht. CTF vindt dat met name (naast de ouders) ook leraren hierin een belangrijke rol kunnen spelen. Verder is er een training over HIV/Aids en is er het programma leiderschap dat gegeven wordt aan zowel het management als leraren van een school.

Wat betreft de landbouw heeft CTF ook verschillende programma’s om de ontwikkeling te vergroten:

  • Aanmoedigen van het levensonderhoud: producenten wordt aangeleerd zo efficiënt mogelijk te verbouwen en daarna een zo eerlijk mogelijke prijs voor hun product te laten bepalen.
  • Het hygiëne programma om zo de mensen bewust te maken en ze de kennis te geven over het gebruik van sanitair en water.
  • Als laatste een programma dat bestaat uit het geven van specifieke trainingen voor het beroepsonderwijs, gericht op landbouw.