Sociaal maatschappelijk

Armoede heeft een grote invloed op de manier waarop mensen hun leven vormgeven. Door ziekte, een beperking of discriminatie zijn hun levensomstandigheden meestal zwaar en kunnen ze niet volwaardig participeren in hun gemeenschap / maatschappij.

Projecten die World Servants en haar partners uitvoeren zijn erop gericht om hier voor de doelgroep verbetering in te brengen. Zo werken we al jaren in Ghana samen met het Lifeline project dat straatmeisjes opvangt, een vak leert en na het afronden van de opleiding hun re-integratie begeleid.  

In Myanmar ondersteunt World Servants mensen en hun familie die leven met de gevolgen van lepra. Een voorbeeld hiervan is de renovatie van een centrum in een wijk waar veel mensen met lepra wonen. Met het centrum willen ze de contacten met de omliggende wijken verbeteren en door de verhuur ervan inkomsten genereren. Of een internaat voor kinderen met een beperking die veraf en geïsoleerd op het eiland wonen en zo in staat gesteld worden om onderwijs te volgen.

Andere voorbeelden zijn het Zamokuhle Disable Center in Zuid-Afrika waar jongeren met een beperking overdag naar toe kunnen en het centrum dat Oekraïense kinderen uit sociaal zwakkere gezinnen opvangt. Hier, in Rativici, worden ze liefdevol opgevangen door de gezinnen die in een van de vier familiehuizen wonen.