Sociaal maatschappelijk

Armoede heeft een grote invloed op de manier waarop mensen hun leven vormgeven. Door een laag inkomen, ziekte, een beperking of discriminatie zijn hun levensomstandigheden meestal zwaar en kunnen ze niet volwaardig participeren in hun gemeenschap / maatschappij.

Projecten die World Servants en haar partners uitvoeren zijn erop gericht om hier verbetering in te brengen. Een voorbeeld hiervan zijn de cacaoverwerkingscentra die in Ecuador gebouwd worden en kleine boeren helpen om een betere prijs voor hun cacaobonen te krijgen en zo meer inkomen te genereren.

In Myanmar een wijkcentrum voor mensen die leven met de gevolgen van lepra. Met het centrum willen ze de contacten met de omliggende wijken verbeteren en door de verhuur ervan inkomsten genereren. Of een internaat voor kinderen met een beperking die veraf en geïsoleerd op een eiland wonen en zo in staat gesteld worden om onderwijs te volgen.