Themagesprekken

Op deze pagina vind je een aantal Themagesprekken. De gesprekken zorgen voor verdieping in de groep, zodat de groep optimaal voorbereid aan de start van het project verschijnt.

Bij het vergaderen heb je het als actiegroep meestal over acties en geld inzamelen. Logisch, want je wilt samen de deelnemersbijdrage bijeen brengen. Toch is het belangrijk om ook te werken aan ontwikkeling van de deelnemers en de voorbereiding op het project. Het hele traject is een proces waar deelnemers veel van kunnen leren.

Doel

De bedoeling van de Themagesprekken is dat de deelnemers inhoudelijk voorbereid worden op hun project. World Servants werkt vanuit het geloof in Jezus Christus. De missie van World Servants is om mensen vanuit dat geloof toe te rusten om zich dienstbaar in te zetten in de wereld. De Themagesprekken werken daaraan mee en zijn er om de deelnemers, vanuit dat geloof, toe te rusten en enthousiast te maken voor hun project.

Praktisch

  • De duur van de themagesprekken hangt af van de omvang van de groep en de intensiteit van het gesprek. Gemiddeld duurt het gesprek 20 minuten en de bijbehorende teambuildingsopdracht 10 minuten.
  • De indeling van de gesprekken wijst zichzelf. Je kunt naar eigen smaak onderdelen weglaten of toevoegen.
  • Veel gesprekken vergen voorbereiding, de ene meer dan de ander. Van jezelf, sommige ook van deelnemers. Houd daar rekening mee in je planning. 
  • Je kunt de gesprekken goed combineren met een reguliere vergadering met de groep.
  • Als de groep te groot is om een overzichtelijke conversatie te hebben kun je de groep opdelen in subgroepen, met terugkoppeling naar elkaar. 
  • Ieder Themagesprek wordt afgesloten met een teambuildingsoefening die je de groep kunt laten doen. Als groepsleider kun je bij die oefeningen een coachende, reflecterende rol aannemen.

Themagesprekken

Download hier alle gesprekken samen.