Toestemming ouders

De Rijksoverheid geeft aan dat, voor alle reizigers die nog geen 18 jaar zijn, er toestemming nodig is van de ouders/verzorgers met gezag over het kind. Omdat de regels omtrent het reizen met minderjarigen strenger zijn geworden, vraagt World Servants aan ouders/verzorgers van minderjarige kinderen een verklaring te tekenen waarin zij toestemming geven aan World Servants dat hun kind met ons op reis mag. Bij de paspoortcontrole op een luchthaven kan er gevraagd worden of er toestemming is verkregen van de ouders/verzorgers die het gezag over de minderjarige hebben.

Voor deelnemers die nog geen 18 jaar zijn, kan hier de toestemmingsverklaring gedownload worden. Dit formulier moet worden uitgeprint, ingevuld en ondertekend en de volgende bijlagen moeten daaraan worden toegevoegd:

  • van beide ouders/verzorgers een kopie paspoort of ID-kaart (dus geen rijbewijs)
  • een origineel uittreksel van het BRP (dus geen kopie) óf een afschrift van de geboorteakte van de minderjarige (dit is géén bewijs van in leven zijn). Hierop moeten de namen van beide ouders voor komen (dit moet je specifiek aangeven bij de aanvraag op het gemeentehuis). Dit document kun je na afloop van je project terugvragen aan je hoofdleider zodat je het eventueel nog een keer kunt gebruiken
  • kopie eigen paspoort
  • indien van toepassing: recent uittreksel gezagsregister (op te vragen bij de rechtbank) of een uitspraak met betrekking tot gezag en omgang; dit hoeft alleen als slechts één ouder het gezag over het kind heeft.

Omdat het voorbereidingsweekend door het coronavirus digitaal zal plaatsvinden, is het niet nodig om je documenten op die dag aan te leveren. We hebben nog even de tijd en zullen je later meer informatie sturen over de deadline van het aanleveren van deze documenten. Mocht je alle documenten al wel klaar hebben liggen, dan mag je deze opsturen naar ons kantoor: World Servants t.a.v. deelnemersadministratie, Industrieweg 12c, 8471 AD Wolvega. 
Indien je onder toezicht staat bij jeugdzorg, neem contact op via deelnemers@worldservants.nl. Uit ervaring weten we dat het aanvragen van de juiste papieren binnen een organisatie veel tijd in beslag neemt. We nemen graag met je door welke zaken je alvast in gang kunt zetten.

Onze informatie is gebaseerd op de voorschriften van de Rijksoverheid. Meer informatie over reizen met een minderjarige is te vinden op de website van de Rijksoverheid en Centrum Internationale Kinderontvoering.