Toestemming ouders

De Rijksoverheid geeft aan dat voor alle reizigers die nog geen 18 jaar zijn, er toestemming nodig is van de ouders/verzorgers met gezag over het kind. World Servants vraagt daarom aan ouders/verzorgers van minderjarige kinderen een verklaring te tekenen waarin zij toestemming geven aan World Servants dat hun kind met ons op reis mag, omdat de regels omtrent het reizen met minderjarigen strenger zijn geworden. Bij de paspoortcontrole op een luchthaven kan er gevraagd worden of er toestemming is verkregen van de ouders/verzorgers die het gezag over de minderjarige hebben.

Voor deelnemers die nog geen 18 jaar zijn, kan hier de toestemmingsverklaring gedownload worden. Dit formulier moet worden uitgeprint, ingevuld en ondertekend en de volgende bijlagen moeten daaraan worden toegevoegd:

  • van beide ouders/verzorgers een kopie paspoort of ID-kaart
  • een uittreksel van het BRP óf een afschrift van de geboorteakte van de minderjarige (aan te vragen bij de gemeente)
  • indien van toepassing: recent uittreksel gezagsregister (op te vragen bij de rechtbank) of een uitspraak met betrekking tot gezag en omgang; dit hoeft alleen als slechts één ouder het gezag over het kind heeft

De toestemmingsverklaring dient tijdens het voorbereidingsweekend te worden ingeleverd. 

Onze informatie is gebaseerd op de voorschriften van de Rijksoverheid. Meer informatie over reizen met een minderjarige is te vinden op de website van de Rijksoverheid.