Toestemming ouders

De Rijksoverheid geeft aan dat, voor alle reizigers die nog geen 18 jaar zijn, er toestemming nodig is van de ouders/verzorgers met gezag over het kind. Omdat de regels omtrent het reizen met minderjarigen strenger zijn geworden, vraagt World Servants aan ouders/verzorgers van minderjarige kinderen een verklaring te tekenen waarin zij toestemming geven aan World Servants dat hun kind met ons op reis mag. Bij de paspoortcontrole op een luchthaven kan er gevraagd worden of er toestemming is verkregen van de ouders/verzorgers die het gezag over de minderjarige hebben. Ook wordt aangegeven dat bij reizen in Europa steekproef gewijs een controle kan plaatsvinden.

Voor deelnemers die nog geen 18 jaar zijn, kan hier de toestemmingsverklaring gedownload worden. Dit formulier moet worden uitgeprint, ingevuld en ondertekend en de volgende bijlagen moeten daaraan worden toegevoegd:

  • van beide ouders/verzorgers een kopie paspoort of ID-kaart (dus geen rijbewijs)
  • een origineel en internationaal uittreksel van het BRP (dus geen kopie) óf een afschrift van de geboorteakte van de minderjarige (dit is géén bewijs van in leven zijn). Hierop moeten de namen van beide ouders voor komen (dit moet je specifiek aangeven bij de aanvraag op het gemeentehuis). Dit document kun je na afloop van je project terugvragen aan je hoofdleider zodat je het eventueel nog een keer kunt gebruiken
  • kopie eigen paspoort of ID-kaart die nog minimaal 3 maanden geldig is
  • indien van toepassing: recent uittreksel gezagsregister (op te vragen bij de rechtbank) of een uitspraak met betrekking tot gezag en omgang; dit hoeft alleen als slechts één ouder het gezag over het kind heeft.

Het voorbereidingsweekend van 22 april is het inlevermoment van alle documenten. Indien je onder toezicht staat bij jeugdzorg, neem contact op via deelnemers@worldservants.nl. Uit ervaring weten we dat het aanvragen van de juiste papieren binnen een organisatie veel tijd in beslag neemt. We nemen graag met je door welke zaken je alvast in gang kunt zetten.

Onze informatie is gebaseerd op de voorschriften van de Rijksoverheid. Meer informatie over reizen met een minderjarige is te vinden op de website van de Rijksoverheid en Centrum Internationale Kinderontvoering.