Vacature Raad van Toezicht (Aandachtsgebied Financiën)

Ben jij een (startende) toezichthouder die mee wil bouwen aan een beweging die gelooft in de kracht van jongeren en de impact van dienstbaarheid? Dan komen we graag met je in contact.

De organisatie

Jaarlijks nemen via World Servants zo’n 750 jongeren deel aan een levensveranderende reis binnen Nederland of naar een ontwikkelingsland, waar ze meewerken in het programma van een lokale partnerorganisatie. We werken met een kleine betaalde staf op kantoor (ca. 11 FTE) en een groot vrijwilligersnetwerk (300 m/v) aan deze missie. World Servants heeft een eenhoofdige Raad van Bestuur die verantwoording aflegt aan de Raad van Toezicht. De Raad van Toezicht bestaat uit 7 leden en ziet toe op het functioneren van de organisatie als geheel en de Raad van Bestuur in het bijzonder. De Raad van Toezicht vervult zijn taak op gepaste afstand. Meer over de organisatie, de missie en visie en de statuten is te vinden op worldservants.nl/organisatie

Het profiel

Naast het toezicht houden op het functioneren van de organisatie is de raad ook de dialoogpartner van de bestuurder. Leden van de raad weten balans te houden tussen afstand en betrokkenheid en tussen opmerkzaamheid en enthousiasme. Het is daarom belangrijk dat de raad als geheel beschikt over een brede deskundigheid en een evenwichtige spreiding naar kerkelijke achtergrond, specialistische inbreng, leeftijd, geslacht en woonplaats. Leden van de Raad van Toezicht hebben het christelijk geloof als basis van hun leven en onderschrijven de uitgangspunten van World Servants. Ze bouwen ook mee aan de organisatie door hun netwerk open te stellen.

Vanwege het aflopen van de termijn van één van de leden, zoekt de raad per 1 januari 2024 een nieuw lid met aandachtsgebied financiën. Deze persoon zal na een inwerkperiode ook voorzitter van de auditcommissie worden. Hij/zij moet dus iemand zijn met een financiële achtergrond.

Als lid van de Raad van Toezicht ben je:

  • Onafhankelijk met een kritische opstelling, door op proactieve en doortastende wijze kritische vragen te stellen. 
  • Sparringpartner en klankbord van de directeur-bestuurder, daarbij een juist evenwicht tussen betrokkenheid en bestuurlijke afstand in acht nemend. 
  • Scherp op het gebied van kwaliteit, doelgerichtheid en continuïteit van de organisatie.
  • In staat om het beleid van de stichting en het functioneren van de bestuurder te toetsen. 
  • Integer, verantwoordelijk en reflectief op eigen handelen. 
  • Enthousiast om (op afstand) onderdeel te zijn van de beweging World Servants.

De investering

De Raad van Toezicht vergadert ca. viermaal per jaar, tweemaal in Wolvega en tweemaal centraal in het land. Daarnaast vergadert de auditcommissie twee keer per jaar (vaak online) over de begroting en de jaarrekening. Verdere inzet is afhankelijk van de andere portefeuille(s)/aandachtsgebieden die je oppakt. Leden van de raad stemmen onderling hun aanwezigheid bij trainingen en evenementen van World Servants af. 

Heb je nog vragen?

Veel informatie is te vinden op worldservants.nl/organisatie. Voor eventuele vragen kun je contact opnemen met de huidige voorzitter van de auditcommissie Jan Klein (06-30 18 66 41 of voorzitter@worldservants.nl).

Interesse?

Herken jij jezelf in bovengenoemd profiel en wil jij tijd, ervaring en expertise geven aan World Servants? Stuur dan je actuele CV en korte motivatie naar Jan Klein (voorzitter@worldservants.nl). Uiterlijk eind september zullen we met passende kandidaten een gesprek voeren.

Dit is World Servants