Vacature: rvt-lid

World Servants zoekt twee innemende en gezaghebbende 

Leden voor de raad van toezicht m/v 

die mee willen bouwen aan een beweging die gelooft in de kracht van jongeren en de impact van dienstbaarheid. Jaarlijks nemen 1.000 jongeren deel aan een levensveranderende reis naar een ontwikkelingsland, waar ze meewerken in het programma van een lokale partnerorganisatie. Ze stropen de mouwen op en bouwen schouder aan schouder met aan de droom van een lokale gemeenschap: beter onderwijs, gezondheidszorg of sociale voorzieningen. Dat maakt concreet wat dienstbaarheid inhoudt. De impact is tweeledig: zowel lokaal in de projectlanden als bij de jongeren in Nederland.  

World Servants werkt met een kleine betaalde staf op kantoor (11 FTE) en een groot vrijwilligersnetwerk (300 m/v) aan deze missie. De raad van toezicht ziet toe op het functioneren van de organisatie als geheel en de directeur-bestuurder in het bijzonder. De Raad van Toezicht vervult zijn taak op gepaste afstand. Meer over de organisatie, de missie en visie en de statuten is te vinden op worldservants.nl/organisatie

Profiel 

Naast het toezichthouden op het functioneren de organisatie is de raad ook de dialoogpartner van de bestuurder. Leden van de raad weten balans te houden tussen afstand en betrokkenheid en tussen opmerkzaamheid en enthousiasme. Het is daarom belangrijk dat de raad als geheel beschikt over een brede deskundigheid en een evenwichtige spreiding naar kerkelijke achtergrond, specialistische inbreng, leeftijd, geslacht en woonplaats. Leden van de raad van toezicht hebben het christelijk geloof als basis van hun leven en onderschrijven de uitgangspunten van World Servants. Ze bouwen ook mee aan de organisatie door hun netwerk open te stellen.  
 
Vanwege het aflopen van de termijn van twee leden, zoekt de raad twee nieuwe leden. Eén van beiden zal na een inwerkperiode toetreden tot de auditcommissie. Hij/zij moet dus iemand zijn met een financiële achtergrond. Voor de tweede positie zoeken we een lid met kennis van World Servants/ervaring/kennis van ontwikkelingslanden. De Raad van Toezicht hoopt minimaal één vrouw benoemen om de man/vrouw balans in evenwicht te houden. 
 
Als lid van de raad van toezicht ben je: 

  • Onafhankelijk met een kritische opstelling, door op proactieve en doortastende wijze kritische vragen te stellen 
  • Sparringpartner en klankbord van de RvB, daarbij een juist evenwicht tussen betrokkenheid en bestuurlijke afstand in acht nemend 
  • Proactief en heb je een adaptieve houding, je staat open voor relevante signalen van medewerkers en externe stakeholders 
  • Een netwerker met een actief en relevant netwerk dat je inzet voor World Servants 
  • Scherp op het gebied van kwaliteit, doelgerichtheid en continuïteit van de organisatie 
  • In staat om het beleid van de stichting en het functioneren van de bestuurder te toetsen 
  • In staat om advies en toezicht in teamverband uit te kunnen oefenen 
  • Integer, verantwoordelijkheid en reflectief op eigen handelen 
  • Bekwaam, betrokken en bevlogen 
  • Enthousiast om (op afstand) onderdeel te zijn van de beweging World Servants 

Investering 

De raad van toezicht vergadert ca. vier maal per jaar, twee maal in Wolvega en twee maal centraal in het land. Verdere inzet is afhankelijk van de portefeuille(s)/aandachtsgebieden die je oppakt. Leden van de raad stemmen onderling hun aanwezigheid bij trainingen en evenementen af.   

Interesse? 

Herken jij jezelf in bovengenoemd profiel en wil jij tijd geven aan World Servants? Neem dan contact op met voorzitter Harry de Vink via harrydevink@worldservants.nl of 06 25 00 88 89.