Doen de deelnemers werk dat anders door locals uitgevoerd zou worden?

Je zou je kunnen afvragen of de deelnemers aan een World Servants-project niet het werk doen dat anders door lokale vakmensen zou worden uitgevoerd. Gelukkig is dat niet het geval. Door een World Servants-project verdienen mensen uit de gemeenschap, waar we werken, juist een inkomen. Niet alleen de aannemer en zijn personeel, die ook voor en na het project aan de slag zijn met de voorbereidingen en afbouw, maar ook andere betrokkenen, zoals mensen in de keuken en op het terrein waar je verblijft, krijgen betaald tijdens de komst van de groep. Daarnaast levert de school of kliniek, waaraan jij meebouwt, werkgelegenheid op.