Ik heb lichamelijke/psychische klachten. Kan ik nu wel mee?

Je kunt je gewoon aanmelden voor het project, daarna volgt er een aanmeldprocedure. Deze is voor iedereen gelijk. De procedure verloopt als volgt:

  • Je meldt je aan via de website;
  • Vervolgens staat er een digitale vragenlijst voor je klaar op mijn.worldservants.nl. Deze vul je binnen twee weken na aanmelding in. De vragen beantwoord je zo zorgvuldig en eerlijk mogelijk;
  • De deelnemersadministratie van World Servants neemt de vragenlijst zorgvuldig door;
  • Als ze advies nodig hebben vanwege bijzonderheden in je medische situatie, schakelen ze een lid van het medisch team in. We gaan namelijk zeer zorgvuldig om met de gezondheid van al onze deelnemers, omdat World Servants tijdens jouw reis verantwoordelijk voor je is;
  • Indien je situatie door het medisch team bekeken gaat worden wordt je hierover geïnformeerd door de deelnemersadministratie. Mocht het nodig zijn dan zal iemand van het medisch team vervolgens contact met je opnemen om je medische situatie te bespreken. Dit team bestaat uit artsen en verpleegkundigen en geven een advies over de mogelijke risico's voor je projectdeelname en of er speciale voorzorgmaatregelen getroffen moeten worden. Eventueel word je verzocht contact te leggen met je eigen huisarts of specialist;
  • De hoofdleider en medisch leider van je project krijgen inzage in je vragenlijst en het eventuele contact dat er is geweest met het medisch team, zodat zij ook op de hoogte zijn van je situatie. Uiteraard wordt jouw persoonlijke informatie vertrouwelijk behandeld;

LET OP: als je bepaalde medische bijzonderheden hebt, wil dat nog niet zeggen dat je niet kunt deelnemen aan een project. Het medisch team kijkt zorgvuldig naar jouw situatie. Je bent verplicht om de vragenlijsten eerlijk in te vullen. Ook als er gedurende het jaar iets aan je medische situatie verandert, ben je verplicht dit bij World Servants te melden.