Vergadertips

Op deze pagina vind je tips om effectief te vergaderen met je actiegroep. 

  1. Zorg voor een agenda en houd je aan die agenda.
  2. Begin de avond met een inhoudelijk gedeelte, bijvoorbeeld een kort gedeelte uit de Bijbel en/of een activerende teambuildingsoefening. 
  3. Bespreek alleen zaken die je beslist gezamenlijk moet bespreken. Zaken die je met een deel van de groep moet afstemmen kun je beter buiten de vergadering doen. Het gedetailleerd voorbereiden van acties doe je in een subgroep, met name wanneer je groep groter is dan vijf deelnemers. 
  4. Zorg voor een actieve zithouding, bijvoorbeeld door te vergaderen aan een (eetkamer)tafel waar je gemakkelijk notities kunt maken. Vergader bij voorkeur niet in een luie stoel. 
  5. Zorg er als leider voor dat je op een plek zit waar iedereen je gemakkelijk kan zien en houd het initiatief. 
  6. Stem af wie er notuleert en zorg ervoor dat die notuelen zo snel mogelijk worden verspreid in de groep. 
  7. Maak, naast de notulen, een duidelijke actiepuntenlijst met deadlines. 
  8. Zorg na de vergadering dat er nog wat te eten en te drinken is, om zo op een ontspannen manier na te praten.