Malawi | World Servants in Malawi, bouwen helpt de ontwikkeling van de mens

'Het gevoel van eigenwaarde groeit omdat er mensen uit Nederland naar Malawi komen om te helpen,' vertelt projectlandcoördinator Vincent Sichinga uit Malawi. Hij vertelt hoe World Servants bouwt aan verandering.

'Door World Servants veranderen gemeenschappen op veel verschillende manieren. Ze zijn een stap verder gekomen in hun ontwikkeling. Een nieuw schoolgebouw, de lerarenwoningen en de latrines zorgen ervoor dat de kwaliteit van het onderwijs verbetert. Meer kinderen kunnen naar school en zijn gemotiveerd om hun school af te maken. Dit geeft kinderen persoonlijk zicht op een betere toekomst.

Maar, dat is niet de enige verandering in de gemeenschappen. De groepen zorgen ook voor een grote verandering. Het gevoel van eigenwaarde groeit omdat er mensen uit Nederland naar Malawi komen om te helpen. Hierdoor voelen ze zich meer verantwoordelijk en gemotiveerd om zorg te dragen voor de school. Ze maken het gebouw af en kleine onderhoudswerkzaamheden voeren ze vervolgens zelf uit. Soms bouwen ze na het vertrek van de groep zelf huizen. Ze hebben samengewerkt met de Nederlanders en hebben gezien dat het niet moeilijk is om een huis te bouwen. Ook hebben ze gezien hoe een groep deelnemers met elkaar omgaat. Dit werkt aanstekelijk: mensen in een gemeenschap zijn meer open naar elkaar en durven problemen bespreekbaar te maken.'

Deelnemers hebben, op een hele spontane manier, een bepaalde voorbeeldfunctie in een gemeenschap, waardoor er iets verandert in de houding van mensen. De Nederlanders hebben veel contact met de plaatselijke bevolking en vertellen bijvoorbeeld welk beroep ze hebben en wat ze studeren. Dit inspireert de lokale jongeren om door te leren en hun school af te maken. Verder verandert ook de positie tussen mannen en vrouwen. De Nederlandse jongeren staan als jongens en meisjes naast elkaar op de bouwplaats en doen hetzelfde werk. Dit verrast de gemeenschap omdat ze samen veel kunnen bereiken. Hierdoor helpen vrouwen ook na het project om het gebouw af te maken. Wat verder opvalt in de gemeenschappen waar World Servants-groepen zijn geweest is dat meer vrouwen de leiding nemen. En zo hebben deze vrouwen ook weer een voorbeeldfunctie voor de meisjes in het dorp.'

Door World Servants veranderen gemeenschappen op veel verschillende manieren