ZA416 | Afscheid van Miloso

Geplaatst op 22 jul 2016 - 14:42

Een allerlaatste bericht van hoofdleider Wim Blonk:

Het harde werken van de afgelopen weken heeft z'n vruchten afgeworpen: het gebouw is klaar en overgedragen aan de lokale bevolking. Het is prachtig geworden. De groep heeft vanmorgen Miloso met een goed gevoel verlaten
en is vertrokken voor het tweede deel van haar reis.

De bouwprojecten van World Servants bieden jongeren de kans om mee te bouwen aan verandering. Hun inzet tijdens een werkvakantie laat praktisch zien wat de kracht van dienen is. Door samen met een lokale gemeenschap te werken aan een ontwikkelingsproject van een lokale ontwikkelingsorganisatie, veranderen niet alleen de levensomstandigheden voor de hele gemeenschap, maar veranderen ook de jongeren zelf.

In veel Nederlandse kerken is een World Servants-project onderdeel van het jongerenwerk van de kerk. Diaconaat en jeugdwerk lopen zo naadloos in elkaar over en een hele gemeente komt in beweging rond het project. Werkvakanties hebben daardoor een blijvende impact, zowel in Afrika, Azië of Latijns-Amerika als in Nederland.