Dit bereiken we

Ontwikkelingswerk werkt!

World Servants bereikt twee dingen. Ten eerste wordt een gemeenschap in een ontwikkelingsland geholpen met bijvoorbeeld de komst van een school of een kliniek. De bevolking kan zich zo verder ontwikkelen. Ten tweede ontwikkelen deelnemers hun talenten, maken ze andere plannen voor de toekomst en kijken ze anders naar armoede en geloven. 

Resultaten bij deelnemers

Deelnemers worden zowel voor ze op reis gaan als na hun reis ondervraagd. Door hun antwoorden te vergelijken, blijkt onder andere:

 • Jongeren die vrijwilligerswerk in het buitenland hebben gedaan geven vaker aan dat het geloof betekenis voor hen heeft. Jongeren met projectervaring beantwoorden de stelling ‘het geloof speelt in mijn dagelijks leven een belangrijke rol’ 16% hoger.
 • Deelnemers doen na hun eerste project 25% meer vrijwilligerswerk in de kerk: gemiddeld 24 minuten per week meer dan voordat ze op project gingen.
 • Jongeren vinden na hun project duurzaam geproduceerde kleding belangrijker. Dit geldt met name voor jongeren in de leeftijdscategorie 20-24. 
 • Jongeren vinden na hun project duurzaam geproduceerd voedsel belangrijker.
 • Jongeren met projectervaring geven aan meer zelfvertrouwen te hebben dan jongeren die nog geen World Servants-project hebben meegemaakt 
 • Tieners geven na hun eerste project aan meer geld te geven aan goede doelen. Ze beantwoorden de stelling ‘Ik geef regelmatig geld aan goede doelen’ 18% hoger.
 • Tieners geven na hun project aan dat ze meer in staat denken te zijn een bijdrage te kunnen leveren aan het verbeteren van de samenleving.
 • Tieners die voor het eerst op project zijn geweest, zeggen na hun project vaker dat Nederlanders zouden kunnen leren van mensen in ontwikkelingslanden.
 • Jongeren voelen zich na hun project sterker betrokken bij mensen in ontwikkelingslanden.

Een uitgebreid artikel over dit onderzoek in het Nederlands Dagblad lees je hier

Download rapportErvaringsverhalen van deelnemersWat deelnemers zeggen

Resultaten in de gemeenschappen

Een aantal voorbeelden van resultaten in de projecten:

 • Door de bouw van 3 klaslokalen voor kleuters in Nyarushishi, Rwanda, in 2017 en 2018 kunnen dagelijks 139 kleuters les krijgen. Voor het project waren dat maar 51. World Servants werkt in Rwanda samen met Red Een Kind en via zelfhulpgroepen ondersteunen zij de ouders van deze kinderen. Hierdoor is er meer betrokkenheid bij de (kleuter)school, is er goed meubilair, zijn er goede lesmethoden, en zijn er naast de lokalen ook een keuken, latrines en watertank gebouwd bij de school.
 • In Ecuador zijn in 2018 twee cacaocentra gebouwd in Libertad en Bulu Bulu. Een jaar na de uitvoering zijn beide projecten volop in bedrijf. Er wordt niet alleen cacao gedroogd op de droogvloeren, maar ook rijst en verschillende soorten fruit. Maquita traint de boeren in de gebouwen hoe zij meerdere producten kunnen verbouwen en verwerken. Door de toegenomen kwaliteit van hun producten verdienen de boeren nu een inkomen waar ze van kunnen leven.
 • In 2017 bouwden we in Endlaheni, Malawi, twee lerarenwoningen en renoveerden een derde. Daardoor zijn er nu vier gekwalificeerde leerkrachten extra toegewezen aan de school. De betrokkenheid van de gemeenschap bij de school is na het project toegenomen, wat ook blijkt uit het feit dat de gemeenschap geld en materialen heeft ingezameld om in 2018 nog twee goede klaslokalen te bouwen. Beide veranderingen zorgen voor een grote verbetering in de kwaliteit van het onderwijs in deze gemeenschap.
 • In Sawaliga, Ghana, bouwde een groep in 2017 drie klaslokalen. Daardoor verdubbelde het aantal lokalen. Voorheen kregen twee klassen tegelijkertijd les in één lokaal, wat de concentratie niet ten goede kwam. Bovendien is het aantal leerlingen toegenomen. De gemeenschap heeft zelf gezorgd voor een nieuwe keuken bij de school, waar ze nu maaltijden bereiden met ingrediënten die de overheid verschaft. Dit bevordert de schoolprestaties van de kinderen en moedigt de ouders aan om elke dag hun kinderen naar school te sturen.
 • In 2017 bouwde een besloten groep uit Doetinchem aan een lepracentrum in Pakkokku, Myanmar. Bij een bezoek in 2019 vertelde de gemeenschap dat ze door het project als gemeenschap regelmatig samen aten, kinderen van uit het lepracentrum meer vrienden hadden en de families uit het centrum als geheel meer geaccepteerd en geïntegreerd werden in het dorp.
 • In Nacional Patuju, Bolivia, bouwde een groep in 2017 extra klaslokalen. Daardoor kunnen er meer kinderen naar school, momenteel 285. Voor het project verlieten mensen de regio op zoek naar een beter leven, nu komen ze terug omdat hun kinderen naar school kunnen gaan. Daarnaast is de school begonnen met het aanbieden van onderswijs aan volwassenen, de basisschool in twee jaar. 20 volwassenen maken daar nu gebruik van. Bovendien start de school binnenkort met het aanbieden van middelbaar onderwijs. Op dit moment is de middelbare school te ver weg, waardoor veel kinderen uit het dorp na de basisschool geen onderwijs meer krijgen.
 • Voordat World Servants en For Vidas aan de slag gingen bij de school voor gehandicapte kinderen Nueva Vida in El Torno, Bolivia, gingen daar slechts 12 kinderen naar school. Na de bouw van klaslokalen en andere faciliteiten in 2014 en 2016 ontvangen nu dagelijks 110 gehandicapte kinderen uit de wijde omgeving onderwijs. Voorheen zaten deze kinderen thuis.
 • In San Juan Ostuncalco, een buitenwijk van de grote stad Quetzaltenango, Guatemala, stond in 2014 een school met drie klaslokalen. Na vier projecten in 2014 en 2015 staan er zeven klaslokalen, toiletten, kantoren, een keuken, kantine en een groentetuin. Nu gaan er 308 kinderen naar school en worden er workshops georganieerd voor vrouwen, die zo leren hoe ze een eigen inkomen kunnen verdienen. 
 • Het project dat World Servants in 2013 uitvoerde in Changilo, Zambia is een succes: voorheen moesten inwoners 15 kilometer lopen naar de dichtstbijzijnde gezondheidspost, waardoor sommigen onderweg bezweken. In 2017 worden er 500 tot 700 patiënten per maand behandeld in de kliniek.
 • In Nova Pousada, Brazilië, hebben we in 2011 en 2013 meegewerkt aan de bouw van een multifunctioneel centrum. In 2018 was het gebouw een levendig centrum in de gemeenschap. Er is een ruimte waar 5 dagen per week tandartsen vrijwillig aanwezig zijn. Er is een naschoolse opvang, waar ook huiswerkbegeleiding wordt gegeven. Hier gaan 54 kinderen in de leeftijd van 3 tot 11 jaar heen. Daarnaast zijn er muzieklessen voor tieners in de leeftijd van 10 tot 18 jaar, waar 31 tieners dankbaar gebruik van maken. Voor vrouwen worden er verschillende workshops gegeven, waaronder kooklessen, creatieve workshops en Zumbalessen . Daarnaast is er ook een agro-tuin aangelegd, waar 15 mensen in meewerken om erosie tegen te gaan en inheemse boomsoorten weer te laten groeien.

Bekijk de resultaten van jouw projectLees ervaringsverhalen van gemeenschappen