Dit bereiken we

Ontwikkelingswerk werkt!

World Servants bereikt twee dingen. Ten eerste wordt een gemeenschap in een ontwikkelingsland geholpen met de komst van een langgewenste voorziening. De bevolking kan zich zo verder ontwikkelen. Ten tweede ontwikkelen deelnemers hun talenten, maken ze andere plannen voor de toekomst en kijken ze anders naar armoede en geloven. De werkwijze van World Servants is erop gericht om een maximale, duurzame impact te bereiken, zowel bij de deelnemers als in de projectlanden.

Resultaten bij deelnemers

Deelnemers worden zowel voor ze op reis gaan als na hun reis ondervraagd. Door hun antwoorden te vergelijken, blijkt onder andere:

 • Jongeren die vrijwilligerswerk in het buitenland hebben gedaan geven vaker aan dat het geloof betekenis voor hen heeft. Jongeren met projectervaring beantwoorden de stelling ‘het geloof speelt in mijn dagelijks leven een belangrijke rol’ 16% hoger.
 • Deelnemers doen na hun eerste project 25% meer vrijwilligerswerk in de kerk: gemiddeld 24 minuten per week meer dan voordat ze op project gingen.
 • Jongeren vinden na hun project duurzaam geproduceerde kleding en voedsel belangrijker.
 • Jongeren met projectervaring geven aan meer zelfvertrouwen te hebben dan jongeren die nog geen World Servants-project hebben meegemaakt 
 • Tieners geven na hun eerste project aan meer geld te geven aan goede doelen. Ze beantwoorden de stelling ‘Ik geef regelmatig geld aan goede doelen’ 18% hoger.
 • Tieners geven na hun project aan dat ze meer in staat denken te zijn een bijdrage te kunnen leveren aan het verbeteren van de samenleving.

Een uitgebreid artikel over dit onderzoek in het Nederlands Dagblad lees je hier

Download rapportErvaringen van deelnemersOnze cijferlijstDownload visual

Resultaten voor de Nederlandse maatschappij

Bovenstaande uitkomsten geven een beeld van de impact op deelnemers. We hebben ook berekend wat de impact van World Servants-projecten voor de Nederlandse samenleving is. Samen met het Instituut voor Publieke Waarden hebben we uitgerekend wat de monetaire impact van een project voor Nederland is. Anders gezegd: iedere euro die we als samenleving in een deelnemer investeren, hoe vaak verdienen we die terug?

We hebben vier aspecten geïdentificeerd waarin deelnemers veranderen na hun projectervaring en die te vertalen zijn naar een opbrengst in euro's:

 • Vrijwilligerswerk: deelnemers doen meer vrijwilligerswerk in hun kerk en hun woonplaats.
 • Duurzaamheid: deelnemers eten minder vlees, kopen seizoensproducten en gaan zuiniger om met water en energie.
 • Geefgedrag: deelnemers geven meer aan de kerk en goede doelen.
 • Professionele ontwikkeling: deelnemers doen vaardigheden op waar ze in hun professionele loopbaan profijt van hebben.

Deze gedragsverandering is uit te drukken in geld. Voor vrijwilligerswerk zijn uurtarieven beschikbaar, duurzaamheid kun je zien als een reductie in CO2-uitstoot, geven aan goede doelen is een directe maatschappelijke investering en professionele ontwikkeling vertaalt zich in het krijgen van een (betere) baan. Al met al zijn de maatschappelijke opbrengsten van een World Servants-project zo €11.178 over een periode van vijf jaar. De investering in de ontwikkeling van een deelnemer is gemiddeld €2327Iedere euro die de samenleving in een projectervaring van een deelnemer investeert wordt zo 3,8 keer terugverdiend.

Lees hier meer overDownload rapportBekijk infographic

Sinds 2022 doen veel actiegroepen mee aan het MDT-traject. Bij dat traject worden actiegroepen uitgedaagd om al tijdens het voortraject in hun eigen omgeving van betekenis te zijn. En dat heeft effect!

 • Fondsenwerving: Jongeren die meedoen aan het MDT-traject kennen meer waarde toe aan samen optrekken, persoonlijke verandering en iets doen voor de ander.
 • Dienen: Jongeren geven aan na het traject met meer oplettendheid om zich heen te kijken om mogelijkheden om zich dienstbaar in te zetten te signaleren.
 • Persoonlijke verandering: Jongeren geven na afloop van hun actiejaar aan dat ze flexibeler zijn geworden, hun organisatievermogen hebben ontwikkeld en gegroeid zijn in zelfkennis.
 • Ontmoeten: Jongeren geven na afronding van hun actiejaar aan dat ze makkelijker contact maken met nieuwe mensen dan daarvoor.

Lees hier meer overDownload rapportDownload Theory of Change

Resultaten in de gemeenschappen

Een aantal voorbeelden van resultaten in de projecten:

 • In 2022 werd een kleuterschool gebouwd voor 80 kleuters in Karambo, Rwanda. Een jaar later zaten er 140 leerlingen op deze school, die ruimer is opgezet. Hun ouders zijn lid van zelfhulpgroepen van partnerorganisatie Help a Child, waar ze kennis delen en onderling een spaar- en leensysteem opzetten. 
 • De stand van zaken in Kamatimba, Malawi, laat zien dat de impact van een project verder gaat dan een gebouw. In 2023 vertelden twee mannen dat ze door het project hebben leren metselen en nu als metselaar de kost verdienen. Een andere man vertelde dat hij heeft geleerd om over kerkmuren heen te kijken, door de gezamenlijke dienst tijdens het project. Een vrouw vertelde dat ze ontdekte dat ze meer kon dan ze dacht, zelfs metselen, en dat daardoor haar zelfvertrouwen is toegenomen. 
 • In 2018 bouwde de groep in Namasim, Ghana, twee lerarenwoningen. In 2023 bleek dat er maar liefst zeven gediplomeerde docenten in de twee woningen wonen. Ze onderhouden de woningen zelf, hebben elektriciteit aangelegd en er zelf een ruimte bij aangebouwd. Doordat ze dichtbij de school wonen zijn ze betrokken bij wat er in de gemeenschap gebeurt. 
 • In 2022 was een groep in Cerro Cabra, Panama. Het dorp ligt op een berg en er is geen weg naartoe. De gemeenschap dacht dat het onmogelijk was dat er ooit onderwijs zou komen. Dat de materialen toch boven zijn gekomen en er nu een gebouw staat, zien ze als een wonder van God. Ze hopen dat hun kinderen door het project ook durven dromen en beseffen dat, met Gods hulp, grote dingen mogelijk zijn. 
 • In 2017 en 2019 bouwden we klaslokalen en lerarenwoningen in Mboboli, Zambia. Sindsdien is het aantal leerlingen gestegen van 425 naar 599 in 2023, en het aantal leraren van 4 naar 9. Zodoende kunnen de leerlingen nu in veel kleinere groepen les krijgen, in betere lokalen. Dat komt de schoolprestaties ten goede. Na het project heeft de gemeenschap zelf meer klaslokalen, latrines en een keuken gebouwd, en een bestaande lerarenwoning vergroot.
 • Sinds 2022 bouwen we in Nepal aan een school voor kinderen uit de Badi-gemeenschap. Als laagste kaste in Nepal worden ze gestigmatiseerd, en veel meisjes eindigen in de prostitutie. Door hen onderwijs en onderdak te bieden, hebben zij en hun ouders toekomstperspectief. Inmiddels zijn er zes lokalen gebouwd. Het doel is om uiteindelijk ruimte te bieden aan 1000 leerlingen. 

De resultaten van jouw projectErvaringen van gemeenschappen