Dit bereiken we

Ontwikkelingswerk werkt!

World Servants bereikt twee dingen. Ten eerste wordt een gemeenschap in een ontwikkelingsland geholpen met bijvoorbeeld de komst van een school of een kliniek. De bevolking kan zich zo verder ontwikkelen. Ten tweede ontwikkelen deelnemers hun talenten, maken ze andere plannen voor de toekomst en kijken ze anders naar armoede en geloven. De werkwijze van World Servants is erop gericht om een maximale, duurzame impact te bereiken, zowel bij de deelnemers als in de projectlanden.

Resultaten bij deelnemers

Deelnemers worden zowel voor ze op reis gaan als na hun reis ondervraagd. Door hun antwoorden te vergelijken, blijkt onder andere:

 • Jongeren die vrijwilligerswerk in het buitenland hebben gedaan geven vaker aan dat het geloof betekenis voor hen heeft. Jongeren met projectervaring beantwoorden de stelling ‘het geloof speelt in mijn dagelijks leven een belangrijke rol’ 16% hoger.
 • Deelnemers doen na hun eerste project 25% meer vrijwilligerswerk in de kerk: gemiddeld 24 minuten per week meer dan voordat ze op project gingen.
 • Jongeren vinden na hun project duurzaam geproduceerde kleding en voedsel belangrijker.
 • Jongeren met projectervaring geven aan meer zelfvertrouwen te hebben dan jongeren die nog geen World Servants-project hebben meegemaakt 
 • Tieners geven na hun eerste project aan meer geld te geven aan goede doelen. Ze beantwoorden de stelling ‘Ik geef regelmatig geld aan goede doelen’ 18% hoger.
 • Tieners geven na hun project aan dat ze meer in staat denken te zijn een bijdrage te kunnen leveren aan het verbeteren van de samenleving.

Een uitgebreid artikel over dit onderzoek in het Nederlands Dagblad lees je hier

Download rapportErvaringsverhalen van deelnemersWat deelnemers zeggen

Resultaten voor de Nederlandse maatschappij

Bovenstaande uitkomsten geven een beeld van de impact op deelnemers. We hebben ook berekend wat de impact van World Servants-projecten voor de Nederlandse samenleving is. Samen met het Instituut voor Publieke Waarden hebben we uitgerekend wat de monetaire impact van een project voor Nederland is. Anders gezegd: iedere euro die we als samenleving in een deelnemer investeren, hoe vaak verdienen we die terug?

We hebben vier aspecten geïdentificeerd waarin deelnemers veranderen na hun projectervaring en die te vertalen zijn naar een opbrengst in euro's:

 • Vrijwilligerswerk: deelnemers doen meer vrijwilligerswerk in hun kerk en hun woonplaats.
 • Duurzaamheid: deelnemers eten minder vlees, kopen seizoensproducten en gaan zuiniger om met water en energie.
 • Geefgedrag: deelnemers geven meer aan de kerk en goede doelen.
 • Professionele ontwikkeling: deelnemers doen vaardigheden op waar ze in hun professionele loopbaan profijt van hebben.

Deze gedragsverandering is uit te drukken in geld. Voor vrijwilligerswerk zijn uurtarieven beschikbaar, duurzaamheid kun je zien als een reductie in CO2-uitstoot, geven aan goede doelen is een directe maatschappelijke investering en professionele ontwikkeling vertaalt zich in het krijgen van een (betere) baan. Al met al zijn de maatschappelijke opbrengsten van een World Servants-project zo €11.178 over een periode van vijf jaar. De investering in de ontwikkeling van een deelnemer is gemiddeld €2327Iedere euro die de samenleving in een projectervaring van een deelnemer investeert wordt zo 3,8 keer terugverdiend.

Lees hier meer overDownload het rapportBekijk infographic

Resultaten in de gemeenschappen

Een aantal voorbeelden van resultaten in de projecten:

 • Door de bouw van 3 klaslokalen voor kleuters in Nyarushishi, Rwanda, in 2017 en 2018 kunnen dagelijks 139 kleuters les krijgen. Voor het project waren dat maar 51. World Servants werkt in Rwanda samen met Red Een Kind en via zelfhulpgroepen ondersteunen zij de ouders van deze kinderen. Hierdoor is er meer betrokkenheid bij de (kleuter)school, is er goed meubilair, zijn er goede lesmethoden, en zijn er naast de lokalen ook een keuken, latrines en watertank gebouwd bij de school.
 • In Ecuador zijn in 2018 twee cacaocentra gebouwd in Libertad en Bulu Bulu. Een jaar na de uitvoering zijn beide projecten volop in bedrijf. Er wordt niet alleen cacao gedroogd op de droogvloeren, maar ook rijst en verschillende soorten fruit. Maquita traint de boeren in de gebouwen hoe zij meerdere producten kunnen verbouwen en verwerken. Door de toegenomen kwaliteit van hun producten verdienen de boeren nu een inkomen waar ze van kunnen leven.
 • In 2017 bouwden we in Endlaheni, Malawi, twee lerarenwoningen en renoveerden een derde. Daardoor zijn er nu vier gekwalificeerde leerkrachten extra toegewezen aan de school. De betrokkenheid van de gemeenschap bij de school is na het project toegenomen, wat ook blijkt uit het feit dat de gemeenschap geld en materialen heeft ingezameld om in 2018 nog twee goede klaslokalen te bouwen. Beide veranderingen zorgen voor een grote verbetering in de kwaliteit van het onderwijs in deze gemeenschap.
 • In Sawaliga, Ghana, bouwde een groep in 2017 drie klaslokalen. Daardoor verdubbelde het aantal lokalen. Voorheen kregen twee klassen tegelijkertijd les in één lokaal, wat de concentratie niet ten goede kwam. Bovendien is het aantal leerlingen toegenomen. De gemeenschap heeft zelf gezorgd voor een nieuwe keuken bij de school, waar ze nu maaltijden bereiden met ingrediënten die de overheid verschaft. Dit bevordert de schoolprestaties van de kinderen en moedigt de ouders aan om elke dag hun kinderen naar school te sturen.
 • In 2017 bouwde een besloten groep uit Doetinchem aan een lepracentrum in Pakkokku, Myanmar. Bij een bezoek in 2019 vertelde de gemeenschap dat ze door het project als gemeenschap regelmatig samen aten, kinderen van uit het lepracentrum meer vrienden hadden en de families uit het centrum als geheel meer geaccepteerd en geïntegreerd werden in het dorp.
 • In Nacional Patuju, Bolivia, bouwde een groep in 2017 extra klaslokalen. Daardoor kunnen er meer kinderen naar school, momenteel 285. Voor het project verlieten mensen de regio op zoek naar een beter leven, nu komen ze terug omdat hun kinderen naar school kunnen gaan. Bovendien start de school binnenkort met het aanbieden van middelbaar onderwijs. Op dit moment is de middelbare school te ver weg, waardoor veel kinderen uit het dorp na de basisschool geen onderwijs meer krijgen.
 • Voordat World Servants en For Vidas aan de slag gingen bij de school voor gehandicapte kinderen Nueva Vida in El Torno, Bolivia, gingen daar slechts 12 kinderen naar school. Na de bouw van klaslokalen en andere faciliteiten in 2014 en 2016 ontvangen nu dagelijks 110 kinderen met een beperking uit de wijde omgeving onderwijs. Voorheen zaten deze kinderen thuis.

Bekijk de resultaten van jouw projectLees ervaringsverhalen van gemeenschappen