Dit bereiken we

Ontwikkelingswerk werkt!

World Servants bereikt twee dingen. Ten eerste wordt een gemeenschap in een ontwikkelingsland geholpen met bijvoorbeeld de komst van een school of een kliniek. De bevolking kan zich zo verder ontwikkelen. Ten tweede ontwikkelen deelnemers hun talenten, maken ze andere plannen voor de toekomst en kijken ze anders naar armoede en geloven. 

Resultaten bij deelnemers

Deelnemers worden zowel voor ze op reis gaan als na hun reis ondervraagd. Door hun antwoorden te vergelijken, blijkt onder andere:

 • Jongeren die vrijwilligerswerk in het buitenland hebben gedaan geven vaker aan dat het geloof betekenis voor hen heeft. Jongeren met projectervaring beantwoorden de stelling ‘het geloof speelt in mijn dagelijks leven een belangrijke rol’ 16% hoger.
 • Deelnemers doen na hun eerste project 25% meer vrijwilligerswerk in de kerk: gemiddeld 24 minuten per week meer dan voordat ze op project gingen.
 • Jongeren vinden na hun project duurzaam geproduceerde kleding belangrijker. Dit geldt met name voor jongeren in de leeftijdscategorie 20-24. 
 • Jongeren vinden na hun project duurzaam geproduceerd voedsel belangrijker.
 • Jongeren met projectervaring geven aan meer zelfvertrouwen te hebben dan jongeren die nog geen World Servants-project hebben meegemaakt 
 • Tieners geven na hun eerste project aan meer geld te geven aan goede doelen. Ze beantwoorden de stelling ‘Ik geef regelmatig geld aan goede doelen’ 18% hoger.
 • Tieners geven na hun project aan dat ze meer in staat denken te zijn een bijdrage te kunnen leveren aan het verbeteren van de samenleving.
 • Tieners die voor het eerst op project zijn geweest, zeggen na hun project vaker dat Nederlanders zouden kunnen leren van mensen in ontwikkelingslanden.
 • Jongeren voelen zich na hun project sterker betrokken bij mensen in ontwikkelingslanden.

Een uitgebreid artikel over dit onderzoek in het Nederlands Dagblad lees je hier

Download rapportErvaringsverhalen van deelnemersWat deelnemers zeggen

Resultaten in de gemeenschappen

Een aantal voorbeelden van resultaten in de projecten:

 • In 2015 bouwde World Servants met partnerorganisatie MCCH een cacaoverwerkingscentrum in Piedra de Plata, Ecuador. Door de verbeterde faciliteiten is de kwaliteit van de cacao verbeterd, krijgen boeren een hogere prijs voor hun product en is de gemiddelde hoeveelheid verwerkte cacao per boer gestegen met 12%. 
 • In 2017 bouwde een besloten groep uit Doetinchem aan een lepracentrum in Pakkokku, Myanmar. Bij een bezoek in 2019 vertelde de gemeenschap dat ze door het project als gemeenschap regelmatig samen aten, kinderen van uit het lepracentrum meer vrienden hadden en de families uit het centrum als geheel meer geaccepteerd en geïntegreerd werden in het dorp.
 • Voordat World Servants en For Vidas aan de slag gingen bij de school voor gehandicapte kinderen Nueva Vida in El Torno, Bolivia, gingen daar slechts 12 kinderen naar school. Na de bouw van klaslokalen en andere faciliteiten in 2014 en 2016 ontvangen nu dagelijks 110 gehandicapte kinderen uit de wijde omgeving onderwijs. Voorheen zaten deze kinderen thuis.
 • In Nambo, Zambia was tot 2011 geen kliniek of ziekenhuis. In 2011 heeft World Servants samen met partner MCC een kliniek gebouwd. In 2012 werden er al 20 mensen opgenomen per maand en 23 personen per dag polikinisch behandeld. In 2015 waren dat er 30 per maand en 60 per dag. Voorheen moesten zij uren lopen naar de dichtstbijzijnde kliniek. Ook het project uit 2013 in Changilo is een succes: voorheen moesten inwoners 15 kilometer lopen naar de dichtstbijzijnde gezondheidspost, waardoor sommigen onderweg bezweken. In 2017 worden er 500 tot 700 patiënten per maand behandeld in de kliniek. 
 • In San Juan Ostuncalco, een buitenwijk van de grote stad Quetzaltenango, Guatemala, stond in 2014 een school met drie klaslokalen. Na vier projecten in 2014 en 2015 staan er zeven klaslokalen, toiletten, kantoren, een keuken, kantine en een groentetuin. Nu gaan er 308 kinderen naar school en worden er workshops georganieerd voor vrouwen, die zo leren hoe ze een eigen inkomen kunnen verdienen. 
 • In 2011 bouwde World Servants met partner CCAP klaslokalen in Kanjazi, Malawi. In 2016 was door de verbeterde faciliteiten het slagingspercentage gestegen naar 62%, ten opzichte van 21% in 2012. 
 • Bij de 15 scholen die tussen 2011 en 2015 deel uitmaakten van het MFS2-programma in Ghana, gingen in 2016 18% meer kinderen naar school. 21% meer leerlingen maken de school af. 
 • Binnen een jaar na de bouw van klaslokalen is het aantal leerlingen van de basisschool in Sangwani, Malawi gegroeid van 62 naar 201.
 • In Tongo, Ghana, gingen voor het project in 2013 67 kinderen naar school. Na het project, waarbij er drie klaslokalen werden gebouwd, gingen er in 2016 392 leerlingen naar school en was de kwaliteit van het onderwijs gestegen. 

Bekijk de resultaten van jouw projectLees ervaringsverhalen van gemeenschappen