Het jongerenwerkprogramma van World Servants

Actiever in de kerk

Meegaan op reis met World Servants heeft tot gevolg dat jongeren hun talenten ontdekken en die na terugkomst in gaan zetten in Nederland.

Lees meer..

Generaties verbinden

De voorbereiding van een World Servants-werkvakantie verbindt generaties binnen de kerk.

Lees meer..

Jongerenwerk programma voor kerken

-

Jongeren ontwikkelen

Een vrijwilligersproject doen in het buitenland heeft ontzettend veel impact op jongeren. Jongeren komen veranderd terug.

Lees meer..

Nadenken over geloven

Door het programma op een World Servants-werkvakantie, gaan jongeren nadenken over geloven.

Lees meer..

Diaconaat gaat leven

Wil je het werelddiaconaat laten leven voor jongeren? Stuur dan een groep jongeren uit je kerk met World Servants mee.

Lees meer..

-

Jongerenwerk werkt!

Een World Servants-project is een unieke vorm van jongerenwerk waardoor de hele gemeente wordt opgebouwd. Jongeren zijn op zoek naar avontuur en willen graag iets voor een ander doen. Een World Servants-project biedt een combinatie van beide. 

Activeer ook de jongeren in jouw kerk

-

'Hun geloof is aangewakkerd'

We kijken positief terug op de samenwerking met World Servants. De jongeren die meegingen naar Zambia, zijn veranderd. Ze zijn actief geworden in onze jeugdkerk. We zien ook jongeren die eerst niet bij de kerk betrokken waren nu regelmatig terug. Hun geloof is aangewakkerd.

'De hele gemeente is betrokken'

Door de betrokkenheid van de jongeren bij World Servants wordt vanzelf de kloof tussen jong en oud die was ontstaan in onze gemeente, overbrugd. Ik merk een groot verschil. Mensen die sokken breien, helpen bij een sponsordiner of gewoon een praatje maken met de jongeren: iedereen wil graag betrokken zijn. Ook de jongeren zien het effect. Ze leren mensen kennen met wie ze al jaren in de kerk zitten.

-

Delen met jouw (mede) jongerenwerker?

Ben je enthousiast over wat je leest? Breng jouw mede-jongerenwerker op de hoogte van het jongerenwerkprogramma van World Servants. Gebruik een van de deelknoppen hieronder.

Waarmee kunnen we je helpen?


Of

0561-614857

Veelgestelde vragen

Overige contactgegevens