Onderwijs

Vanaf 1960 is wereldwijd de onderwijssituatie fors verbeterd. Volgens UNESCO kan nu 85% van de mensen lezen en heeft 86% basisonderwijs of meer gehad. Desondanks zijn er nog veel landen waar deze percentages bij lange na niet gehaald worden. Dit is vooral op het platteland het geval.

De onderwijsprogramma’s van de World Servants partners richten zich voornamelijk op het verbeteren van het basisonderwijs. Onderdelen van hun programma’s zijn onder andere het vergroten van de betrokkenheid in de gemeenschap en het uitoefenen van druk (lobby en advocacy) op de lokale overheid voor het aanstellen van getrainde leerkrachten en het beschikbaar stellen van meubilair en leermiddelen. In de meeste landen is de gemeenschap zelf verantwoordelijk voor de gebouwen. Omdat zij onvoldoende geld hebben om degelijke bouwmaterialen als cement, kozijnen, houten balken en dakplaten te kopen is wat zij wel kunnen bouwen niet van hoge kwaliteit. De lokalen zijn klein, donker en hebben vaak last van lekkage of stortten in.  Hetzelfde geldt voor de woning van de leerkracht wat het niet aantrekkelijk maakt om in de betreffende gemeenschap te komen werken.

Een project met een groep jongeren uit Nederland kan hier verandering in brengen. Zij dragen bij aan de bouwkosten van de benodigde klaslokalen, woningen en latrines en assisteren drie weken lang de gemeenschap bij de realisatie hiervan. Na deze drie weken zorgen de aannemer en de gemeenschappen voor de afbouw.  De resultaten die we bereiken zijn dat er meer kinderen, met name meisjes, naar school gaan en deze afmaken, de lokale overheid (meer)gekwalificeerde leerkrachten aanstelt en leerkrachten langer aan de school verbonden blijven omdat er degelijke faciliteiten beschikbaar zijn.