Sierra Leone | Abu Bakarr Kamara: 'Wat een zegen!'

Abu werkt als hoofd van de kliniek die door veel inwoners uit Dibiyya, Sierra Leone, en ongeveer 14 omliggende dorpen wordt bezocht. Een World Servants-groep heeft in 2011 meegebouwd aan de woningen voor het personeel, waar Abu nu dus in woont. Naast hem wonen er nog drie verpleegkundigen. Voor de komst van de kliniek en woningen sliepen de verpleegkundigen in dezelfde ruimte als waar ze werkten. De kans om infecties op te lopen was aanwezig voor hem en zijn collega’s.
 

Nu de kliniek er is, is er veel meer ruimte gekomen om iedereen te behandelen en zijn de faciliteiten uitgebreid. Zo wordt er voorlichting gegeven, vrouwen begeleid bij hun zwangerschap én er is een ruimte voor vrouwen om in de kliniek te bevallen onder betere omstandigheden en begeleiding dan in hun eigen huis. Ook worden de kinderen gevaccineerd en gemonitord gedurende hun eerste levensjaren. ‘It is a special place and it is outstanding! What a blessing that you came’, zegt Abu over de komst van de World Servants die in nauwe samenwerking met de Cotton Tree Foundation Sierra Leone en de Dibbiya Development Project werken voor een betere toekomst voor de kinderen en moeders in Dibbiya en omgeving.

De komst van de Servants in 2012 en 2013 heeft hij van dichtbij meegemaakt en hij zegt dat het een enorme positieve stimulans is op de gehele bevolking van Dibiyya en omstreken. De toekomst van de kliniek en de daarbij horende woningen ziet Abu hoopvol en positief in. Met veel dankbaarheid laat Abu ons weten dat hij erg blij is met onze komst, ‘What a blessing!’
 

What a blessing that you came

Abu Bakarr Kamara