Alle groepen in 2023

Alle groepen in 2023


Aantal deelnemers: 2

Aantal acties: 1

Sponsor groep JVN

Aantal deelnemers: 2

Aantal acties: 1

Sponsor groep Noordoostpolder

Aantal deelnemers: 2

Aantal acties: 3

Sponsor groep Pernis

Aantal deelnemers: 2

Aantal acties: 1

Sponsor groep Rotterdam

Aantal deelnemers: 2

Aantal acties: 0

Sponsor groep Sneek

Aantal deelnemers: 2

Aantal acties: 0

Sponsor groep Steenwijk

Aantal deelnemers: 2

Aantal acties: 0

Sponsor groep Sven & Judith

Aantal deelnemers: 2

Aantal acties: 0

Sponsor groep Ten Boer

Aantal deelnemers: 2

Aantal acties: 0

Sponsor groep Tjerkwerd

Aantal deelnemers: 2

Aantal acties: 1

Sponsor groep Wijnjewoude

Aantal deelnemers: 1

Aantal acties: 0

Sponsor groep Bakkeveen

Aantal deelnemers: 1

Aantal acties: 0

Sponsor groep Haarlem