Actie gestopt

Koemest voorraad is op.

Ga naar de actiepagina

Cees Versteeg

Om mijn tijd, energie, talenten en mijn geloof in Jezus Christus te delen met anderen. Om zowel leiders als deelnemers hun talenten te laten ontdekken, om hun ervaring en vertrouwen uit te bouwen. Terwijl ik zelf van hen kan leren en en energie krijg van hun plezier. Delen met de mensen in Kathmandu waardoor we elkaar versterken en van elkaar leren

Actiepagina van Cees