World Servants dienst in De Herberg zondag 9 februari

Elk jaar gaan er jongeren uit Dokkum mee met World Servants projecten in derdewereld landen. Ze offeren 3 weken van hun vakantie op om mee te helpen bij de bouw van scholen of klinieken. Waarom? Wat is de uitdaging? Welke rol speelt hun geloof daarin? Wat steken ze er van op? In deze dienst wordt hierover verteld. Het belooft een bijzondere dienst te worden die ook bedoeld is om andere jongeren enthousiast te maken voor deze levensverrijkende projecten. Er worden veel liederen gezongen die ook bij World Servants populair zijn en de begeleiding is in handen van band en zanggroep van De Fontein. Na de dienst is er gelegenheid om samen koffie/thee te drinken en er is een informatiestand van World Servants waar je in gesprek kunt met de WS-jongeren. Bij de uitgang is er een collecte voor de WS-groep Dokkum. De dienst begint om 14.00 uur in de Herberg

Ga naar de groepspagina

Bert Muller

Met World Servants geef ik mijn geloof handen en voeten Dit jaar vanwege corona in Nederland. Een extra uitdaging om te laten zien dat een project hier net zo'n impact kan hebben als in een ontwikkelingsland. Deze keer ga ik aan de slag bij de daklozenopvang in Utrecht.

Actiepagina van Bert