Bouw van een trainingscentrum voor self-help groups in Chirirbandar in 2022

Dit project is zonder groep uitgevoerd.

 • Metselen aan nieuw toekomstperspectief
  Metselen aan nieuw toekomstperspectief
 • Teamwork makes the dream work
  Teamwork makes the dream work
 • Nieuwe vrienden
  Nieuwe vrienden
 • Samen kan alles
  Samen kan alles
 • Meedraaien op school
  Meedraaien op school
 • Marktbezoek
  Marktbezoek
 • Een klaslokaal in Bangladesh
  Een klaslokaal in Bangladesh
 • Samen op de foto
  Samen op de foto
 • Taxiritje
  Taxiritje
 • Een goed gesprek op de bouwplaats
  Een goed gesprek op de bouwplaats
 • Met z'n allen aan de slag
  Met z'n allen aan de slag
 • Overdracht van het gebouw
  Overdracht van het gebouw
 • Nieuwe vrienden maken
  Nieuwe vrienden maken
 • Transportmiddelen
  Transportmiddelen
 • Interland BA-NL
  Interland BA-NL
meedoen in de praktijk
onbeperkte mogelijkheden
iedereen gelijke kansen

Blijf betrokken bij de voortgang van het project in Chirirbandar


Voorbereiding
Bouwproject
Natraject

Er zijn geen berichten.

Er zijn geen berichten.

Er zijn geen berichten.

Gebied
Verandering

Je gaat aan de slag in Chirirbandar, een plattelandsgebied in het noorden van Bangladesh. De Atrai rivier stroomt door deze regio. Er zijn hier nog nauwelijks voorzieningen, je werkt op ongeveer twee kilometer van de doorgaande weg. De bevolking is vriendelijk en gastvrij en kijkt erg uit naar je komst!

In self-help groups maken mensen de oplossing van hun eigen probleem. Een groep van gemiddeld acht mensen met een beperking komt wekelijks bij elkaar om een klein bedrag in te leggen en elkaar aan te moedigen om mee te doen in de maatschappij, hoe lastig dat ook is. De groep geeft kortlopende leningen aan de leden om bedrijven te starten.

De associatie van Chirirbandar verenigt nu 28 self-help groups. Als individu staan mensen met een beperking aan de zijlijn, maar samen staan ze sterker tegenover de overheid. Daardoor gebeurt er iets als ze opkomen voor de rechten van hun leden. De self-help groups hebben zelf al een stuk land geregeld. Als ze straks een eigen adres hebben, is de eerste stap naar erkenning in de maatschappij gezet.

Doelen

 • Een eigen gebouw betekent een eigen adres en dus een juridische status voor de associatie. Hierdoor wordt een beroep doen op de overheid effectiever.
 • De associatie van Chirirbandar vertegenwoordigt 264 leden en hun families. Jaarlijks claimt de associatie rechten op uitkeringen en hulpmiddelen zoals rolstoelen.
 • In het gebouw vinden vergaderingen, trainingen en ontmoetingen plaats, die mensen zelfstandiger en weerbaarder maken in de maatschappij. Met een gebouw kan dat ook als het regent.
 • Een gebouw biedt de mogelijkheid om bezittingen van de self-help groups veilig op te slaan.