Ghana | De échte betekenis van 'bouwen aan verandering' ontdekken

'Bouwen aan verandering.’ Het staat op bijna iedere pagina van dit magazine. Ruben en Gerlof ontdekten in Ghana de échte betekenis van deze slogan. Als projectvoorbereider is Gerlof al acht jaar betrokken bij het dorp Ugando, waar Ruben bijna zes jaar geleden als deelnemer de tijd van zijn leven had. De impact van het project blijkt groter dan hij zich destijds voor kon stellen.

Voorbereiding

Gerlof: ‘Toen we in 2011 onderweg waren naar Ugando, reden we het dorp bijna voorbij. Het is een klein plaatsje aan de grote weg, in een van de armste districten van Ghana. De school, die ook de omlig- gende dorpen bedient, was overvol. Er waren maar twee leerkrachten en drie vrijwilligers. Ze gaven les in een vervallen gebouw met een lek dak. In de regentijd was lesgeven eigenlijk niet mogelijk. De gemeenschap wilde daar graag iets aan doen. “Kom maar, hoe eerder jullie beginnen, hoe beter”, zei een van hen.’

Op project

Ruben: ‘Ik herinner me de aankomst in 2013 nog goed. Het hele dorp was uitgelopen om ons swin- gend, dansend en trommelend te begroeten. Het was bijzonder om te merken hoe ontzettend welkom je bent. Het contact met de gemeenschap was daardoor heel gemakkelijk. Met veel mensen zou je eigenlijk zo vrienden kunnen worden. Met Michael, een jonge gast, had ik echt een klik. We spraken elkaar regel- matig over de natuur en de omgeving, maar ook over Nederland, basketbal en ons wisselvallige weer. We leerden elkaar op die manier goed kennen.’

‘Ook het samen bouwen was erg bijzonder. Aan- nemer Richard was enthousiast en zorgde ervoor dat iedereen volop betrokken was. Iedere dag groeven, sjouwden en metselden we samen met mannen èn vrouwen uit de gemeenschap. De vrouwen hadden onderling bijzondere ge- sprekken over persoonlijke thema’s. En op zondag hadden we samen een kerkdienst, gewoon onder de bomen. Aan het einde van het project kregen we van de gemeenschap een stier. Die slachtten we samen. Het was niet zo’n fijn gezicht, maar wel een heel mooi teken van vriendschap.’

Impact

Gerlof: ‘Al tijdens het eerste project spraken de lokale mannen, allemaal boer, met elkaar over de toekomst. In die weken, in de re- gentijd, was het droog en zo werd meteen zichtbaar dat het boer-zijn hen helemaal afhankelijk maakte van de natuur. Een betere toe- komst was dus alleen mogelijk door goed onderwijs.’

‘In 2015 bouwde een tweede World Servants-groep in Ugando. Na de drie lerarenwoningen die Rubens groep in 2013 bouwde, bouwden we in 2015 drie extra klaslokalen, toiletten en een verschonings- ruimte voor meisjes. Inmiddels had de school geen tekort meer aan geschoolde leerkrachten, omdat de goede voorzieningen de school tot een aan- trekkelijke werkplek hadden gemaakt. Boven- dien gaven de extra klaslokalen de mogelijkheid om ook de eerste klassen van de middelbare school in Ugando te kunnen volgen.’

‘In 2016 en 2018 bezochten we Ugando weer. We zagen het besef, dat je samen iets aan je om- standigheden kunt doen, enorm is toegenomen. De gemeenschap heeft zelf extra docentenwonin- gen en ruimtes voor de kleuterschool gebouwd. Het is er veel schoner dan eerst en alles ziet er netjes uit. De school is opgeklommen tot de tweede school in hun district en heeft een regionale prijs gewonnen vanwege de enorme vooruitgang die geboekt is. Best ontroerend, dat de projecten de gemeenschap zo’n boost gegeven hebben, dat ze nu zelf doorgaan met het realiseren van hun droom: een betere toekomst voor hun kinderen.'

In 2016 en 2018 bezochten we Ugando weer. We zagen het besef, dat je samen iets aan je omstandigheden kunt doen, enorm is toegenomen.

Ruben & Gerlof