Ghana | Denise werd gemotiveerd door haar project omgeving

Denise ging in 2017 op project naar Ghana en ontdekte veel over haar geloof.

Toen ik naar Ghana ging, had ik een aantal projectdoelen voor mijzelf bedacht. Naast dat ik wilde leren metselen, wilde ik ook God leren kennen en meer leren over bidden en danken. Op het gebied van kinderwerk had ik als doel om veel plezier te maken en daar volop van te genieten.

Van het kinderwerk heb ik ontzettend veel plezier gehad en enorm genoten. Het heeft ook invloed gehad op mijn geloof door de dankbaarheid van de kinderen. Deze kinderen hebben mij laten inzien dat ik ook dankbaar mag zijn met alles wat ik van God heb gekregen.

Mijn andere projectdoel kwam onder andere tot uiting tijdens een aantal kampvuuravonden. We zaten met z’n allen in een cirkel om het vuur en zongen heel veel liederen voor onze Heer. Op een avond, tijdens een avondprogramma met zingen, schreef iedereen op een papier waar hij/zij God dankbaar voor was. We hebben deze dingen met elkaar besproken en vervolgens samen gebeden. 

Hetgeen wat mij het meest aan het denken heeft gezet, was tijdens een kerkdienst. Hier hadden we een moment stilte en moesten we op een briefje schijven 'welke onzekerheden zou je willen ontwikkelen?' en 'wat houdt je tegen om volledig op God te vertrouwen?' Deze briefjes hingen we vervolgens op een houten kruis. Die vragen hebben mij erg aan het denken gezet over mij geloof en daar heb ik op en na het project met verschillende mensen over gesproken.

Het project heeft mij heel erg veranderd op het gebied van geloof. De reis heeft mij heel erg laten nadenken over wie God is, wat Hij voor mij doet en wat hij voor mij betekent. Op de dag van vandaag ben ik daar nog heel erg mee bezig en ga ik met veel plezier naar de kerk en jeugdvereniging. 

Ook heeft het mij veranderd om meer naar andere mensen om te kijken en anderen te helpen. Het enthousiasme om iets voor anderen te betekenen, heb ik altijd al gehad en is door dit project nog sterker geworden.

Het enthousiasme om iets voor anderen te betekenen, heb ik altijd al gehad en is door dit project nog sterker geworden.

Denise Gravesteijn