'Eerst moesten we een uur lopen voor drinkwater'

Eminal Thomas is 45 jaar en is leerkracht in Puit Cousin in Haïti. Een World Servants-groep legde een watertank aan. Hij vertelt wat er veranderd is sinds de tank er is. Het heeft een grote impact gehad op de hele gemeenschap.

‘Het dorp is erg veranderd sinds de komst van de nieuwe watertank. De grootste verandering is dat schoon drinkwater veel toegankelijker geworden is. Niet alleen voor de gemeenschap, maar ook voor de school. Voor het project moesten we een uur lopen naar de dichtstbijzijnde bron in Passe Katabwa. Dit kostte veel tijd en energie. Tegenwoordig is het water in ons dorp aanwezig. De tijd en energie die de mensen overhouden, gebruiken ze voor andere bezigheden. Ze hebben na schooltijd ook meer tijd om te studeren. Daarnaast is er op de school zelf ook voldoende water aanwezig. Wanneer de leerlingen dorst hebben, is er water om te drinken. Dit verbetert hun concentratievermogen. Sinds de komst van het waterbassin zijn de cijfers merkbaar gestegen!’

Tegenwoordig is het water in ons dorp aanwezig