Bouw van Latrines in Sebeta in 2013

  • P2207447634.jpg
    P2207447634.jpg
  • Latrines (1)
    Latrines (1)

Blijf betrokken bij de voortgang van het project in Sebeta


Voorbereiding
Bouwproject
Natraject

Er zijn geen berichten.

[et113] Veilig geland in Brussel

Hoofdleider Piet belde zojuist dat de groep volgens schema is geland op de luchthaven van Brussel. De bagage wordt nu in de bus geladen en dan volgt de busreis naar Nijkerk. Daar wordt de groep rond de klok van 12.15 uur verwacht.

Lees meer

[et113] Klaar voor vertrek

Voor de laatste keer nieuws uit Ethiopië

Lees meer

Van openbare latrines naar wc’s in eigen huis

Na enige jaren van afwezigheid van World Servants in Ethiopië, kon er eindelijk weer een bezoek gebracht worden aan de toiletten en douches die zijn gebouwd bij scholen in Dima en Dimamanyo en bij Abo kerk.

Lees meer

Blij met latrines maar nog niet in gebruik

Er is een meeting geweest met 64 mensen van de gemeenschap. Ze geven aan dat ze blij zijn dat we de latrines gebouwd hebben, maar dat ze ze niet kunnen gebruiken omdat ze niet aangesloten zijn op water. Wij hebben aangegeven dat ze alvast kunnen werken met emmers of jerrycans met water om door te spoelen. Dat hadden ze nog niet bedacht, ze vonden het een goed idee en ze zeiden dat ze dat gingen proberen.

We hebben hierover gesproken met Behailu van het WASH programma en hij is meegegaan naar Sabeta om de latrines te bekijken. Hij geeft aan dat de overheid de connectie met het water moet maken en dat zij alleen trainingen kunnen organiseren als wij daar budget voor geven.

De latrines zien er nog steeds goed uit, de twee community latrines werden tot kort geleden nog niet of nauwelijks gebruikt. De latrine die langs de weg naar het weeshuis staat wordt tegenwoordig wel af en toe gebruikt. Doordat er geen water is en niemand zich hiervoor verantwoordelijk voelt, wordt deze niet schoongemaakt. Beide zijn nog steeds niet aangesloten op het waternetwerk, terwijl dat er al lange tijd vlakbij ligt. We hebben met omwonenden gesproken en zij willen graag helpen met het aansluiten op het water van de latrines.

De partnerorganisatie heeft beloofd om afspraken te maken met de lokale overheid en omwonenden om te zorgen dat de latrines aangesloten worden op het water.
Als dat gerealiseerd is zijn er betere hygiënische omstandigheden op twee plekken in de omgeving, wanneer de mensen gebruik gaan maken van de toiletten en hun handen wassen na het gebruik ervan.

Lees meer

Gebied
Partner

Sebeta ligt ongeveer dertig kilometer van Addis Abeba, de hoofdstad van Ethiopië. Veel mensen
trekken van het platteland naar Sebeta toe in de hoop hier werk te vinden. Helaas is dit vaak niet het geval, de werkloosheid is juist erg hoog. Bovendien hebben de mensen van het platteland vaak geen opleiding gevolgd. Het gevolg is dat de problemen alleen maar groter worden. Er is veel prostitutie en drugsverslaving en kinderen zwerven rond op straat. Meisjes raken jong zwanger. Ook speelt hiv/aids een grote rol. Hierdoor verliezen veel kinderen op jonge leeftijd hun ouders; waardoor ze zichzelf vaak al jong moeten redden. Inmiddels zijn er 1 miljoen weeskinderen vanwege hiv/aids in Ethiopië.

P.O. BOX 5829
Addis Abeba
Ethiopia
+251 552 92 34

EKHC

World Servants is via Tear in contact gekomen met de Ethiopian Kale Heywet Church (EKHC). Met deze organisatie startte World Servants in 2012 een tweejarige pilotfase. De ontwikkelingsafdeling van de kerk voert diverse programma’s uit op het gebied van onderwijs, gezondheidszorg en water & sanitatie. Andere activiteiten binnen het water- en sanitatieprogramma van deze partner worden onder andere door Tear ondersteund.