Malawi | Geen woorden, maar daden!

Nico van Basten uit Ede heeft vijf jaar geleden deelgenomen aan een World Servants project in het dorp Kakwale in Malawi. Het greep hem zo aan dat hij besloot om de mensen in dit dorp verder te helpen in hun ontwikkeling.
 

‘Dat het meedoen aan een World Servants project je leven en je inzichten kan veranderen dat had ik wel verwacht, toen ik me in 2010 aanmeldde voor project MA310 (bouw van twee klaslokalen in Kakwale, Malawi). Maar dat dit World Servants project zou leiden tot zo’n sterk gevoel in mij om de mensen daar verder te helpen in hun ontwikkeling dat had ik toch nooit kunnen voorzien.

Het project had een overweldigende impact op mij. Ik had fantastische kontakten met de mensen daar. Met één van de dorpsoudsten (later dorpshoofd geworden) had ik gesprekken over mogelijke verdere ontwikkelingen in het dorp, met name op het gebied van een grotere voedselproductie. Ik weet nog goed dat ik, tijdens een nacht dat ik niet kon slapen, in mijn klamboe een blauwachtig licht zag en een stem van binnen hoorde die mij aanspoorde om het niet te laten bij woorden, maar om het om te zetten in daden. In Nederland thuisgekomen besloot ik definitief om die prachtige mensen in dit mooie dorp in dit arme land verder te helpen.

Samen met een mede-gemeentelid van de Beatrixkerk in Ede heb ik in 2012 de Stichting Hulp aan Malawi opgericht en sinds 2012 verlenen wij concrete hulp aan Kakwale op het gebied van irrigatie en voedselproductie. Dankzij onze hulp kunnen ook in de droge periode van het jaar gewassen worden verbouwd en is er meer en gevarieerder voedsel beschikbaar. Vanaf april 2014 hebben wij als stichting op ons genomen om een gezondheidskliniek in Kakwale te realiseren. Als deze kliniek er is, dan zullen meer levens van mensen gered kunnen worden, zal de gezondheid van de mensen verbeteren en zullen ziektes beter kunnen worden voorkomen of genezen.

In 2016 zullen gemeenteleden van de Beatrixkerk in Ede in een besloten World Servants groep de benodigde bouwwerkzaamheden aan de kliniek gaan uitvoeren. Met heel veel genoegen zal ik zelf ook deel uit maken van deze World Servants groep. Dit betekent dus dat ik voor de tweede keer in zes jaar via World Servants de mensen in Kakwale zal helpen met een project waardoor hun levensomstandigheden aanzienlijk zullen verbeteren.’

Niet bij woorden laten, maar daden

Nico van Basten